Integrale Regiobeelden gepubliceerd

7 jul 2023

De toekomstige inrichting en invulling van de zorg en maatschappelijke dienstverlening zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.
Bij de totstandkoming van de Regiobeelden die als onderlegger dienen voor de nog te maken Regioplannen, heeft WZW relevante arbeidsmarktdata en -duiding mogen toevoegen.
‘We kijken terug op een goede samenwerking met partners Menzis, VGZ en ROS Robuust van onze zorgkantoorregio’s.’

De Regiobeelden geven daarmee een integraal beeld van zorginhoud in samenhang met de impact van de arbeidsmarktontwikkelingen op onze sector. We hopen dat dit het maken van passende Regioplannen ten goede komt. Onze aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en betrokken samenwerkingspartners blijven we voorzien van relevante arbeidsmarktinformatie. Want de maatschappelijke opgave in de regio vraagt inzet van iedereen. Samen werken we aan het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg en maatschappelijke dienstverlening voor iedereen die dat echt nodig heeft!

Bekijk de Regiobeelden van onze zorgkantoorregio’s (Arnhem, Gelderse Vallei, Rijk van Nijmegen en Rivierenland) op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden