Eerste stap in experiment Skillsgericht (bege)leiderschap: beïnvloeders in kaart

22 jan 2024

De beweging richting een skills based arbeidsmarkt is in onze regio ingezet. In een actiegericht skills programma zetten WZW, de HAN UAS en partners (zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen) daartoe belangrijke stappen. Dat krijgt onder meer vorm en inhoud in een vijftal experimenten. In december kwamen betrokkenen vanuit onze leden, de regionale onderwijspartners en kennispartner House of Skills samen voor het experiment Skillsgericht (bege)leiderschap.

In een energieke bijeenkomst werden de belangrijkste beïnvloeders binnen ieders organisatie benoemd en brachten de projectgroepleden in kaart wat nodig is om hen in de beweging mee te krijgen. ‘De beweging naar een skills based arbeidsmarkt maak je niet in je eentje binnen je organisatie’, geeft programmamanager WZW Jennifer de Boer aan. ‘Het experiment Skills (bege)leiderschap staat dan ook in het teken van het aanbieden van concrete handvatten om binnen de eigen organisatie een meer skillsgerichte aanpak te hanteren. En daarvoor intern ook draagvlak te creëren. Op die manier willen we met elkaar een olievlek creëren.’

Een belangrijke stap in dit proces is het kunnen overbrengen aan interne stakeholders wat een skills based beweging behelst en dat kunnen koppelen aan concrete voorbeelden. Jennifer: ‘Ook al is het thema veelomvattend, je kunt zelf altijd al starten met een eerste kleine stap!’ Hier alvast een paar tips:

  • Maak bespreekbaar met collega’s welke kansen het denken in skills je biedt;
    • Koppel het aan thema’s die voor jouw organisatie al relevant zijn. Mogelijke thema’s zijn: bekwaam is inzetbaar, loopbaanpaden, taak- en functiedifferentiatie, zij-instroom, werving, ontwikkelperspectief, etc.
  • Begin! Maak het klein. Begin bij één persoon of bij een stap binnen de organisatie.
    • Wat heb je nodig om iemand in te kunnen zetten binnen je organisatie? Kijk verder dan alleen het CV. Wat brengt iemand mee aan (levens)ervaring? En kijk naar de ontwikkelwens van een medewerker. Wat heeft deze nodig om daaraan te kunnen voldoen?
  • Kijk eens kritisch naar je vacatures/functiebeschrijving en de gevraagde skills.
    • Is het reëel wat je vraagt? Sluit je met jouw vacature wellicht al veel potentiële kandidaten uit?
Position paper Skills based arbeidsmarkt

Naast het aanjagen en faciliteren van de vijf experimenten werkt WZW momenteel aan een position paper. Daarin geven we onze visie op wat een skillsbased arbeidsmarkt behelst, waarom het van belang is, op welke (landelijke) beweging we aansluiten en maken het klein aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, geeft Jennifer aan. ‘Dit doen we samen met werkgevers en andere stakeholders. Binnenkort hierover meer!’ Bovendien zullen we in 2024 ter inspiratie goede voorbeelden blijven delen en (inspiratie)sessies organiseren.

Wil je meer weten over de experimenten of heb je behoefte dat WZW een keer met jouw organisatie meedenkt? Neem dan gerust contact met ons op: programmamanager Jennifer de Boer, j.deboer@wzw.nl | projectmanager Nienke Freije, n.freije@wzw.nl

Of kijk op de projectpagina van de Skills experimenten voor meer informatie.

Meer weten over de skills experimenten?

Vraag het ons gerust!