Eén verbindende skillstaal voor onderwijs en arbeidsmarkt

25 sep 2023

Onlangs is WZW samen met het ROC Nijmegen en de HAN als een van de pilotpartijen gekozen om deel te nemen aan de doorontwikkeling van CompetentNL. CompetentNL is een landelijke standaard voor het beschrijven van skills. Het is van belang één landelijke skillstaal te hebben om de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs nog beter met elkaar te verbinden. Vanuit de regio kunnen wij met onze skills experimenten hier een relevante bijdrage aan leveren. 

Pilot
Samen testen wij de komende periode de bruikbaarheid, volledigheid, toegankelijkheid en mogelijke tekortkomingen van de data in CompetentNL. Ook bekijken we in hoeverre CompetentNL aansluit bij de ervaringen van werkgevers. De input vanuit de pilot wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van CompetentNL.

Beoogde opbrengsten
CompetentNL beschrijft skills zo precies mogelijk. Dat is nodig voor het maken van goede skills-omschrijvingen in vacatures, profielen, opleidingen en cursussen. Daarmee helpen we werkgevers, werkenden, werkzoekenden, bemiddelaars en professionals op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Ook om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, wil je beter in beeld krijgen welke kennis, vaardigheden en competenties, oftewel skills, zij beheersen. Met als vervolgstap: maatwerkscholing voor (alleen) die skills die zij verder willen ontwikkelen.

Informatie over skills experimenten
Met meerdere werkgevers en kennispartners zet WZW zich de komende tijd in om de beweging naar een skills based arbeidsmarkt ook regionaal te stimuleren. Lees meer op onze projectpagina over de 5 concrete experimenten die we uitvoeren.