Drie kansrijke ideeën opbrengst van vrijdenkerssessies over werkbegeleiding

31 mei 2022

Het organiseren van werkbegeleiding van aankomend zorgprofessionals is voor onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties een uitdaging. Er is onvoldoende begeleidingscapaciteit om alle aankomende professionals – zij-instromers, arbeidsmigranten, herintreders, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – op te vangen.

Samen met de Rotterdamse Zorg en ondersteund door TNO en het Actie LeerNetwerk heeft WZW in de afgelopen maanden vier vrijdenkerssessies georganiseerd. Doel van de sessies was om tot alternatieve- en uitvoerbare ideeën te komen om werkbegeleiding zonder uitbreiding van de begeleidingscapaciteit te realiseren. Stakeholders uit zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en vrijdenkers uit andere sectoren hebben zich over dit complexe probleem gebogen. Veel ideeën kwamen ter tafel. De meest kansrijken zijn op een impactkaart gezet en uiteindelijk zijn er drie ideeën gekozen en in een praatplaat gezet. De komende periode zullen deze verder uitgewerkt worden. Alle informatie vind je op onze website.

Wil je ook met de geselecteerde ideeën aan de slag gaan of hierover sparren? Dat kan! Neem dan contact op met onze collega Jennifer de Boer of Nienke Freije.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren