Aanpak vernieuwing werkbegeleiding

Jongeren die voor een studiekeuze staan, zij-instromers, herintreders, starters, studenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en arbeidsmigranten; het zijn allemaal verschillende doelgroepen met interesse om aan de slag te gaan in Zorg en Welzijn. Alleen vragen deze doelgroepen een (intensieve) vorm van begeleiding. Terwijl er onvoldoende begeleidingscapaciteit is om al deze doelgroepen op te vangen.  

Om dit dilemma kan de sector niet heen. Ook deze doelgroepen zijn nodig om aan de toenemende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Dit vraagt om een andere mentaliteit en een andere visie op het begeleidingsvraagstuk. In onze regio heeft het vraagstuk de aandacht van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, het onderwijs en WZW.  

We voeren continu het gesprek met elkaar, onder meer om samen tot concrete, haalbare ideeën te komen van succesvolle vormen van alternatieve begeleiding. Daarmee is het niet alleen mogelijk om meer opleidingsplaatsen te creëren, waardoor meer studenten succesvol opgeleid kunnen worden. Ook verlichten we daarmee de begeleidingslast bij het bestaande medewerkers.  

Om tot vernieuwing van alternatieve begeleidingsvormen te komen, heeft WZW samen met de Rotterdamse Zorg en ondersteund door TNO en het Actie LeerNetwerk in 2022 vier vrijdenkerssessies georganiseerd. Doel van de sessies was om tot alternatieve- en uitvoerbare ideeën te komen om werkbegeleiding zonder uitbreiding van de begeleidingscapaciteit te realiseren. Stakeholders uit zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en vrijdenkers uit andere sectoren hebben zich via het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding over dit complexe probleem gebogen. Veel ideeën kwamen ter tafel. De meest kansrijken zijn op een impactkaart ‘Ideeën alternatieve vormen van begeleiding’ gezet en uiteindelijk zijn er drie ideeën gekozen en in een praatplaat gezet, die je onderaan de pagina terugziet. Het gehele traject kun je hier teruglezen.

Meer weten over onze activiteiten als het gaat om de aanpak vernieuwing werkbegeleiding? Of wil je ook met de geselecteerde ideeën aan de slag gaan of sparren over een van de ideeën van de ideeënkaart? Dat kan! Neem gerust contact met ons op. 

Onze leden

Innoforte
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
GrandCare
Attent Zorg en Behandeling
Iriszorg
Woondroomzorg
Luciver
Gemeente Arnhem
Accolade Zorg
Actief Zorg
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
ABF research
Evital
RST Zorgverleners
Neboplus
Tilburg University
Karakter
Acare Thuiszorg
Stichting Rooz
PSW
Bindkracht10
Medinova
RIBW Nijmegen & rivierenland
sbi formaat

Overige projecten van: Thema Opleiden, stage en begeleiding