Aan de slag met een krachtige leerwerkomgeving (KLWO)

20 dec 2022

Hoe kun je leren en werken beter vormgeven binnen jouw organisatie? Het creëren van een omgeving die individueel, collectief en organisatieleren én werken optimaal en aantoonbaar ondersteunt en stimuleert, oftewel een krachtige leerwerkomgeving (KLWO), is daarbij van cruciaal belang. De HAN ontwikkelde een model hiervoor dat fungeert als denk- en kijkkader binnen organisaties met als doel het leerwerkklimaat optimaal vorm te geven zodat medewerkers zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

13 ontwerpprincipes
De HAN onderzocht welke elementen bijdragen aan het creëren van zo’n krachtige leerwerkomgeving. Hieruit kwamen 13 ontwerpprincipes die van invloed zijn. Jos Sanders, lector bij de HAN legt uit: “De ontwerpprincipes staan allemaal met elkaar in verbinding. Echter is het niet nodig om alle 13 principes tegelijk op te pakken. Ga vooral met principes aan de slag die aansluiten op en ondersteunend zijn aan de ontwikkelingen die spelen binnen de eigen organisatie.”

KLWO = LLO
Het afgelopen jaar heeft WZW verschillende stappen ondernomen om de vertaalslag van het model naar de praktijk te brengen. Jennifer de Boer, programmamanager bij WZW reageert: “Het was een flinke zoektocht. Uiteindelijk kwamen we tot het inzicht dat het model handen en voeten geeft aan leven lang ontwikkelen, waarbij er voor iedere organisatie ruimte is hier op eigen manier invulling aan te geven. Dat is in onze ogen de kracht van dit model. KLWO = LLO.”

Pilot training
Door vele gesprekken met leden en verdere verdieping met de HAN zijn we uiteindelijk tot concrete uitkomsten gekomen. In oktober 2022 heeft een pilottraining plaatsgevonden voor L&D-professionals. Hierin stond de betekenisgeving van de ontwerpprincipes voor ieders organisatie centraal en werd er nagedacht over hoe organisaties een start kunnen maken met een KLWO.

Inspiratiebijeenkomst
Daarnaast organiseerden we op 8 december jl. een drukbezochte inspiratiebijeenkomst. Onderzoekers van de HAN namen de deelnemers mee in het model, waarna deelnemers een workshop volgden. Pro Persona en Attent Zorg en Behandeling deelden tijdens een van de workshops hun ervaringen met het model. Zij gaven inzicht in wat voor hen het belang is van een krachtige leerwerkomgeving en hoe zij hiermee aan de slag zijn gegaan. De andere workshop gaf zorgorganisaties handvatten om met een KLWO aan de slag te gaan aansluitend op de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie.

Vervolg
Ook in 2023 blijft WZW zich inzetten voor een KLWO. Nienke Freije, Projectmanager bij WZW: “Een KLWO blijft belangrijk, dus het blijft een thema voor WZW.” Concreet houdt dit in dat we het model gaan laden met praktijkvoorbeelden uit de regio. Ook zal een KLWO dienen als kapstok voor een Leven Lang Ontwikkelen binnen WZW. De eerste stappen zijn inmiddels gezet! WZW ontwikkelde onlangs een projectpagina met een eenvoudige uitleg van het model. Deze  zal in 2023 verder gevuld worden.

Nieuwsgierig?
Kijk snel op de projectpagina waar alle ontwerpprincipes uitgebreid staan toegelicht.

Meer informatie?

Bezoek onze projectpagina en/of neem contact op met Jennifer de Boer.