Geplaatst op 26 oktober 2017 16:39

'Inzet zorgtechnologie bij ouderen vraagt om maatwerk'

Technologie laten bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van ouderen vraagt om slim maatwerk. Dat constateert Sebastiaan Peek in zijn proefschrift ‘Understanding technology acceptance by older adults who are aging in place’ waarop hij op 1 november promoveert aan de Tilburg University.

Peek deed samen met collega’s onderzoek bij ruim vijftig zelfstandig wonende ouderen. Hij onderzocht wat ervoor zorgt dat een oudere technologie in huis neemt of ontvangt, en die ook daadwerkelijk gebruikt. Het ging daarbij om allerlei soorten zorgtechnologie, zoals een sensor die alarm slaat wanneer iemand valt, maar ook aan huishoudelijke of ict-apparaten die belangrijk zijn bij het zelfstandig kunnen wonen.

Het hangt volgens Peek van verschillende factoren af of en in welke mate ouderen technologie gebruiken. Van eigen vaardigheden en behoeften, mate van bereidheid en zelfstandigheid, de fysieke omgeving, de aanwezigheid van sociale netwerken tot de individuele gezondheidssituatie. Op basis van die factoren ontwikkelde de onderzoeker enkele modellen die kunnen helpen bij het leveren van maatwerk.

Huisalarm

Als voorbeeld noemt Peek het halsalarm, de rode alarmknop die ouderen om de hals kunnen dragen. “Uit onderzoek weten we dat die in de helft van de gevallen niet wordt gedragen. Dat komt omdat halsalarmen op een standaardmanier aan ouderen worden aangeboden. Je moet veel beter kijken naar welke oudere wat nodig heeft op welk moment in zijn of haar leven. De ene oudere is de andere niet. De een is meer bezig met veiligheid dan de ander. Of iemand heeft al een alternatief voor een halsalarm.”

Wanneer meer aandacht wordt besteed aan deze verschillen kan zorgtechnologie veel effectiever, op maat en minder verspillend ingezet worden, stelt Peek. “Zorgtechnologie vereist aandacht, evenals andere vormen van zorg. Beleid in deze zou er op gericht moeten zijn om technologie op het juiste moment aan te bieden en duurzaam te ondersteunen.”

Kleinkinderen

Verrassend noemt Peek de rol van kleinkinderen. “Ouderen krijgen soms spelenderwijs een nieuwe technologie onder de knie, doordat ze bijvoorbeeld opdrachtjes van hen krijgen. ‘Opa, wil je acht foto’s maken op je tablet? Dan kom ik volgende week even checken.’ Kleinkinderen kunnen zo bijdragen aan technologie-acceptatie en -ondersteuning.”

Bron: Skipr.nl