Geplaatst op 1 juni 2017 15:53

Intersectorale uitwisseling oplossing voor aanpak tekorten Zorg en Welzijn Gelderland

De vraag naar medewerkers in sector Zorg en Welzijn in Gelderland neemt toe. Op verschillende functies, met name verzorgende IG, verpleegkundigen niveau 4 en 5, bestaan zelfs al tekorten. WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Gelderland, ziet kansen voor intersectorale uitwisseling van medewerkers om werkgelegenheid voor de regio te behouden. Dat wordt ondersteund door het rapport Intersectorale arbeidsmarkt Gelderland, dat WZW onlangs uitbracht.

Ook in Gelderland, waar Zorg en Welzijn de grootste werkgever is, merken de organisaties uit de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening; het blijkt lastig om vacatures in te vullen. ‘Twintig werkgevers in de regio hebben daarom de intentie uitgesproken om gezamenlijk op te trekken voor voldoende menskracht in de ouderenzorg’, vertelt Pascalle Neijenhuis, directeur/bestuurder a.i. WZW. ‘Wij faciliteren hun vraag naar medewerkers bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe zij-instroom naar de verzorgende en verplegende functies. WZW gelooft namelijk in een arbeidsmarkt waarin aanwezige talenten bij werkgevers optimaal worden benut en waarin intersectorale samenwerking, transities en inzet van medewerkers gewoon zijn.’

Mismatch
Uit het rapport blijkt dat de kansen op werk in de hele regio toenemen. De kansen verschillen echter per sector. ‘Positieve ontwikkelingen zijn dat het aantal vacatures in een jaar tijd met 43 procent is gestegen en dat het aantal WW-uitkeringen juist met 13 procent is gedaald’, licht Tjerry Verhoeven, arbeidsmarktonderzoeker WZW toe. Een knelpunt is echter dat het opleidingsaanbod niet past bij de vraag in de regio. Zo is er veel vraag naar technisch personeel, maar wordt er nauwelijks voor opgeleid. Ook is er sprake van een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt; er wordt op dit moment te veel lager opgeleid, terwijl de vraag naar hoger opgeleide medewerkers groeit.

De uitkomsten van het intersectorale onderzoek verdienen de warme aanbeveling aan werknemers, werkgevers, overheid én onderwijs om nog meer naar competenties te kijken in plaats van te focussen op de kwalificaties, benadrukt Verhoeven. Talenten optimaal benutten over de grenzen van een sector heen, wordt dan gemakkelijker. Daarnaast blijft om- en bijscholing belangrijk. Vooral het onderwijs kan hierop inspelen door flexibeler dan wel verkorte opleidingen aan te bieden.

Intersectorale uitwisseling
Met krimp en groei zal de regionale arbeidsmarkt altijd te maken hebben. WZW is ervan overtuigd dat een sterk werk- en vestigingsklimaat in de regio gerealiseerd wordt door gezamenlijk en sector-overschrijdend op te trekken met andere werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs. Juist omdat overschotten en tekorten niet eenvoudig binnen één sector op te lossen zijn, is het kijken naar oplossingen buiten de sector cruciaal en liggen er kansen voor intersectorale uitwisseling van medewerkers.