Geplaatst op 30 juli 2020 09:30

“Extra handen voor de zorg” is werken vanuit de bedoeling

Werken vanuit de bedoeling; als de coronacrisis ons iets heeft laten zien, is dat met streven als uitgangspunt heel veel bereikt kan worden. Landelijk en regionaal hebben belanghebbende partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heen kunnen kijken en de handen ineen geslagen voor één gezamenlijk doel: zorgen dat te allen tijde voldoende en goed gekwalificeerde professionals beschikbaar zijn om de zorg te kunnen bieden die nodig is in tijden van coronacrisis.

Nu de eerste coronagolf achter de rug is, is er ruimte om te reflecteren. Bij het Regionaal Contactpunt Extra handen voor de Zorg van WZW wordt deze periode gebruikt om te leren van de ervaringen van de zorgorganisaties. Daarvoor is een evaluatie in voorbereiding. Heb jij nu al leerpunten, tips of aanbevelingen waarmee het Regionaal Contactpunt haar dienstverlening kan verbeteren? Dan horen wij dat graag, zodat we goed voorbereid zijn om de zorg- en welzijnsorganisaties van extra ondersteuning te kunnen voorzien ten tijde van coronacrises, nu en in de toekomst. Mail naar extrahandenvoordezorg@wzw.nl of bel met Ineke Slagter, 06-30247518. 

In de uitzending van ActieLeerNetwerk TV over Extra handen voor de Zorg blikken Johanneke van der Lans, Cees de Wildt, José Geertsema en Jelle Boonstra vanuit hun perspectief terug op de afgelopen periode en doen aanbevelingen voor de toekomst. De wil om samen te werken vanuit een gemeenschappelijk doel, de verbinding op blijven zoeken en out of the box durven denken, zijn essentiële factoren voor succes gebleken. Punten die WZW alleen maar kan onderschrijven en die wij als verbinder tussen landelijk en in de regio actief nastreven, niet alleen in crisistijd, maar altijd