Gebruikerssessie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn

Meld je aan!
11 oktober 2022 14.00 - 15.30 uur

Jouw organisatie is aangesloten op het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn. Daarmee verzamel je data over de vertrekredenen van professionals die jouw organisatie verlaten. Het levert bruikbare informatie op om mee te sturen op behoud.

Om ervoor te zorgen dat je goed weet hoe je optimaal gebruik kunt maken van jouw persoonlijke, digitale dashboard en de uitkomsten van het onderzoek in jouw organisatie, organiseren wij een online gebruikerssessie op dinsdag 11 oktober. Kom ook en laat je informeren over de mogelijkheden van het Uitstroomonderzoek!

In deze gebruikerssessie komen de volgende aspecten aan bod:

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn
Wat omvat het precies?
Welk doel dient het?
Wat is de rol van WZW?
>> Beeld van de regio
Welke kenmerken heeft de uitstroom in de regio
Wat betekent dit voor de regio en de organisaties?
Hoe verhouden de regiouitkomsten tot het landelijke beeld?
>> Rondleiding dashboard – door Presearch
>> Ruimte voor vragen en ophalen behoefte voor verdieping

VOOR WIE?
HR-contactpersonen die binnen hun organisatie betrokken zijn bij het Uitstroomonderzoek en het gebruik van het portal.

DATUM EN TIJD
Dinsdag 11 oktober 2022 – 14.00 – 15.30 uur

LOCATIE
Webinar, verzorgd door Presearch. Je krijgt vooraf de link naar de digitale bijeenkomst toegestuurd.

KOSTEN
Deze bijeenkomst is gratis.

 

Landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn
In de huidige, krappe arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn is het essentieel om als zorg- of welzijnsorganisatie goed inzicht te hebben in het personeelsverloop. Daarmee kunnen organisaties gericht aanpassingen doen ten einde vertrek van professionals te voorkomen.

Met de sturingsinformatie van het dashboard kun je heel gericht verbeteringen in beleid doorvoeren. Ook zijn benchmarks met andere branches mogelijk. Hoe meer organisaties landelijk aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector.

Lees hier meer over het Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn.