Zzp’ers in Zorg en Welzijn: cijfermatig beeld

2 mrt 2023

Zzp’ers in Zorg en Welzijn; er is de laatste tijd veel aandacht voor de cijfers en ontwikkelingen over deze groep werkenden. Wat zien we:

Prognose arbeidsmarkttekort Zorg en Welzijn  

De zorgvraag neemt de komende jaren verder toe. De prognosecijfers van ABF Research laten zien dat we in 2031 een arbeidsvraag van 1.792.200 medewerkers Zorg en Welzijn hebben om aan die zorgvraag te kunnen voldoen. In de krappe arbeidsmarkt waarin Zorg en Welzijn concurreert met andere tekortsectoren om nieuwe mensen aan te trekken, weet onze sector sinds 2020 een stijging in het aantal medewerkers in loondienst te behalen. In 2022 waren er in totaal 1.428.000 werknemers werkzaam. Ook in de prognoses (de vervulde arbeidsvraag) weten we die stijgende lijn vast te houden (in 2031 is de prognose 1.634.400 werknemers). Dit is echter lang niet voldoende om het gat naar de groeiende arbeidsvraag te dichten. Met onder meer als gevolg openstaande vacatures en de inzet van zzp’ers. We hebben deze zzp’ers dus nodig, en voor meer dan alleen de inhuur van specifieke expertise en de opvang van ziek en piek.

Aandeel zzp in Zorg en Welzijn ten opzichte van alle andere economische sectoren

Als we inzoomen op de groep zzp’ers in Zorg en Welzijn dan zien we het volgende beeld: Kijkend naar het aandeel zzp’ers ten opzichte van alle werknemers in de betreffende sector, dan ligt het aandeel van het aantal zzp’ers in Zorg en Welzijn lager dan het gemiddelde aandeel van het aantal zzp’ers over alle sectoren.
Dat betekent in onze sector dat er per 1 zzp’er, 11,6 werknemers werken. Voor alle sectoren is dat aantal 8,2 werknemers per 1 zzp’er.

Kortom: ja, het aandeel zzp’ers in de sector groeit, maar ten opzichte van alle sectoren groeit het aandeel in onze sector minder snel er zitten we nu al lager. Daarnaast zijn er binnen Zorg en Welzijn grote branche- en functie-specifieke verschillen waar te nemen. Dat maakt dat de impact van deze maatschappelijke ontwikkeling heel verschillend door werkgevers kan worden ervaren.

Bewust van knelpunten

Als werkgeversvereniging zijn we ons bewust van de knelpunten die werkgevers kunnen ervaren op het gebied van het zzp-vraagstuk. Wij zien het als één van de uitdagingen waar onze sector voor staat en faciliteren werkgevers (branche- en subregio-specifiek) om deze in gezamenlijkheid aan te pakken. Als sector, regio en werkgever hebben we de taak om aantrekkelijk blijven, voor zowel vaste als flexibele medewerkers. Dat doen we:

  • door in te zetten meer eigen regie en een leven lang ontwikkelen voor de medewerker.
  • door in te zetten op de ontwikkeling van regionaal (en collectief) werkgeverschap en het gezamenlijk organiseren van interne flexibiliteit.
  • door het aanjagen van anders organiseren en het stimuleren van innovatieve arbeidsbesparende sociale en zorgtechnologie.

Alleen door buiten de huidige context te denken en doen, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we nu en in de toekomst altijd zorgen voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening voor iedereen.

Vragen

Heb je vragen over het zzp-vraagstuk in Zorg en Welzijn of wil jij iets op gebied van de inzet van flexibele medewerkers en dit in gezamenlijkheid in de regio oppakken, neem dan contact op met onze senior programmamanager Willem Rutgers, w.rutgers@wzw.nl.

Publicatie Arbeidsmarkt in beeld

WZW maakt regionale arbeidsmarktcijfers toegankelijk en inzichtelijk voor de regio. Daarnaast geven wij duiding op de cijfers en trends. Het geeft richting voor de te ondernemen activiteiten. Binnenkort komt de publicatie Arbeidsmarkt in beeld van de regio’s Midden- en Zuid-West-Gelderland uit. Houd onze website, nieuwsbrief en socials in de gaten!

Meer weten?

Heb je behoefte aan meer informatie over het aanpakken van het zzp-vraagstuk of wil je sparren over de mogelijkheden om dit in gezamenlijkheid in de regio op te pakken? Neem dan contact met ons op!