WZW verkent kansen voor regionaal oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn 

18 nov 2022

Geïnspireerd door het Amsterdamse oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn, verkent WZW de kansen voor het opzetten van een vergelijkbaar oriëntatieprogramma in de regio. Via het oriëntatieprogramma kunnen verschillende doelgroepen kennismaken met Zorg en Welzijn en ervaren welke branche en functie bij ze past. Hiermee kunnen zij een weloverwogen keuze maken.

Eerder bracht WZW het oriëntatieprogramma al onder de aandacht bij haar leden. Hier is toen grote interesse in getoond. Het Amsterdamse oriëntatieprogramma kwam deze maand opnieuw positief in de media vanwege de enorme belangstelling van haar programma dat zij kosteloos aanbood aan deelnemers. Waar zij streefden naar 30 tot 60 inschrijvingen, hebben zich meer dan 600 mensen voor dit initiatief aangemeld.

Kortom, een enorme kans voor het aanboren van nieuw talent, wat bijdraagt aan het duurzaam invullen van vacatures. De komende tijd willen we samen met aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijspartners en stakeholders verkennen of er in onze regio animo is voor het opzetten van een dergelijk initiatief.

Wil je meer weten over dit initiatief of wil je hier actief over meedenken? Neem dan contact op met Susanne Haarsma of Jennifer de Boer.

Meer informatie

Amsterdams oriëntatieprogramma

Meer informatie over het Amsterdamse oriëntatieprogramma vind je hier.

Meer weten?

Meer weten over dit initiatief en/of hier actief over meedenken? Neem contact met ons op!