WZW Jaarplan 2024: Samenleving als belangrijkste partner

29 nov 2023

In het WZW Jaarplan 2024 leggen we duidelijke accenten in de beweging die we als sector hebben ingezet. We geven hiermee inzicht, inspiratie én handelingsperspectief op de kansrijke arbeidsmarktthema’s. Samen werken we met alle stakeholders in de regio en daarbuiten aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn!

Dat het anders kan en moet, is niet van vandaag. We weten dat we in 2032 voor onze regio nog steeds meer dan 13.000 mensen tekort hebben om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. We realiseren ons goed dat oplossingen niet alleen zullen komen vanuit de politiek. Of door nóg beter te blijven doen van wat we al deden. Dat is maar een deel van de oplossing. We zullen vol inzetten op gezondheid en ons verbinden aan het onvermijdelijke. Namelijk dat niet alles meer met zorg kan worden beantwoord.

De samenleving is daarin onze grootste en belangrijkste partner, vanuit solidariteit, omkijken naar elkaar en een gezonde leefstijl. We bezien de arbeidsmarkt niet als een markt van vraag en aanbod, maar als een maatschappelijke opgave die alleen kan worden opgepakt door werkgevers, professionals en inwoners samen.

Bekijk hier de online versie van ons jaarplan.

 

Wil je inhoudelijk meer weten over het WZW Jaarplan 2024?

Neem dan contact met ons op!