Werving en training voor ambassadeurs

30 aug 2021

Er zijn veel mensen nodig die (blijven) kiezen voor een baan in Zorg en Welzijn om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren en informeren over de veelzijdigheid van de sector, is er vorig jaar een ambassadeursnetwerk opgestart. Dit najaar worden de ambassadeurs getraind én er worden nieuwe ambassadeurs geworven. Werkt jouw organisatie nog niet met ambassadeurs? Dan is dit de kans om daarmee aan de slag te gaan. Want wie anders dan zorg- en welzijnsprofessionals, kunnen vertellen hoe veelzijdig, waardevol én leuk het werk is?

Kansen voor jouw organisatie

WZW faciliteert in de werving en training van de ambassadeurs die ingezet kunnen worden voor regionale activiteiten. Wat maakt deelname aan het regionale ambassadeursnetwerk nog meer interessant voor jouw organisatie? De ambassadeurs…

  • leveren een belangrijke bijdrage aan het positieve imago van de sector, de branche én daarmee ook voor de eigen organisatie;
  • krijgen een training communicatie- en presentatievaardigheden aangeboden waarmee ze op een enthousiaste manier het echte verhaal leren vertellen;
  • worden ingezet bij (minimaal vier) grote regionale activiteiten zoals de Ontdekdezorg week en voorlichtingsactiviteiten voor studenten en/of zij-instromers, waar zij ook kunnen vertellen over het verhaal van de eigen organisatie;
  • zijn naast de regionale, sectorbrede, activiteiten ook ambassadeur voor de eigen organisatie.
Werving & training ambassadeurs

WZW werft de nieuwe ambassadeurs via online kanalen en faciliteert organisaties die lid zijn van WZW in de communicatie, om ambassadeurs te werven binnen de eigen organisatie. Er worden ambassadeurs geworven tot 30 jaar, die zich richten op de voorlichting van jongeren en een groep ambassadeurs vanaf 30 jaar die zich meer richten op zij-instromers.

De ambassadeurs worden ingezet voor regionale activiteiten en krijgen daarvoor een training in communicatie- en prestatievaardigheden aangeboden, zodat zij over de juiste vaardigheden beschikken om anderen te enthousiasmeren en te informeren over de kansen die de breedte van de sector biedt.

Wat betekent deelname voor de ambassadeurs en voor de organisatie?
  • Deelname aan minimaal vier tot zes regionale activiteiten per jaar (online en/of offline). Welke activiteiten dat zijn wordt afgestemd met de ambassadeurs;
  • Jaarlijks(e) online of offline inspiratie- en netwerksessie(s) waar de ambassadeurs elkaar kunnen inspireren over de invulling van hun ambassadeursrol;
  • Deelname aan de training communicatie- en presentatietechnieken;
  • Ondersteuning vanuit de organisatie waar de ambassadeur werkt bij het vormgeven van de ambassadeursrol en de tijd om deze rol goed in te vullen.
Werf je mee?

Wil jij je collega’s de ruimte geven om (regionaal) ambassadeur te worden? Download de digitale flyer via de button hieronder en deel de flyer binnen jouw organisatie om enthousiaste medewerkers aan te sporen om zich hiervoor aan te melden. Deze voorbeeldtekst kun je gebruiken als basis voor de interne communicatie naar collega’s.

Bij groot animo trainen we in eerste instantie één ambassadeur per organisatie. Ambassadeurs kunnen zich tot uiterlijk 7 oktober 2021 aanmelden via dit aanmeldformulier, of door hun contactgegevens te mailen naar communicatie@wzw.nl.

Meer weten?

Bekijk de flyer en/of neem contact op met Jennifer de Boer via j.deboer@wzw.nl | 06- 828 34 708 of Wies Koopman via w.koopman@wzw.nl | 06- 302 44 965.

Meer weten over het ambassadeursnetwerk?

Neem contact op met onze collega Wies.