Regionale resultaten Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn

20 apr 2021

Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn startte halverwege 2019. Gedurende de afgelopen onderzoeksperiode (Q3 2019 t/m Q4 2020) hebben landelijk zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties aan het onderzoek deelgenomen, in onze regio waren dat er ongeveer 40. De database is gevuld met ruim 16.000 respondenten. Met hun respons is veel inzicht verkregen in de vertrekredenen van medewerkers. In de regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn zoomen we in op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek voor onze regio. Ook geven we duiding aan deze uitkomsten door inhoudelijke oplossingsrichtingen aan te reiken.

Belangrijke uitkomsten waar in deze publicatie aandacht aan wordt besteed, zijn de lengte van het dienstverband. Een grote groep medewerkers verlaat de organisatie al weer binnen twee jaar. Daarnaast aan de leeftijd van de vertrekkende medewerkers die binnen twee jaar weggaat. Meer dan de helft valt in de leeftijd 15 tot en met 29 jaar. Tot slot wordt ingegaan op de rol van de leidinggevende bij het behouden van medewerkers. Naast cijfers biedt deze publicatie handvatten voor hoe organisaties actie kunnen ondernemen om medewerkers te behouden.

Regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2021

Deze uitgave is een regionale verdieping van de landelijke publicatie die eind 2020 verscheen. Landelijke factsheet Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2020

Meer weten over het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn? Ga dan naar onze projectpagina op wzw.nl of neem contact op met projectmanager Maurits Follender Grossfeld, m.follendergrossfeld@wzw.nl | 026-303 60 95.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren