Uitstroomonderzoek

Behoud is een belangrijk thema in ons regionale actieprogramma tekorten Waard om voor te werken!. Om (onnodige) vertrek te voorkomen is inzicht in de uitstroom essentieel. WZW heeft daarom samen met andere regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn het initiatief genomen tot een digitaal uitstroomonderzoek, in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Inmiddels doen meer dan 250 organisaties mee met dit onderzoek. Zij hebben onder andere toegang tot een eigen online dashboard, waar zij hun resultaten kunnen benchmarken. 

De eerste resultaten van het uitstroomonderzoek zijn inmiddels bekend. De belangrijkste resultaten:

  • De meeste uitstroom is gedurende het eerste jaar dienstverband
  • De meest genoemde vertrekredenen zijn loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging
  • De communicatie vanuit leidinggevenden lijkt één van de belangrijkste verbeterpunten in relatie tot behoud
  • 4 op de 5 vertrekkende werknemers wil weer in Zorg en Welzijn (blijven) werken

Benieuwd naar alle resultaten? Bekijk dan de factsheet.

Wil jij als organisatie ook meedoen aan het uitstroomonderzoek? En wat heb je daar dan aan? Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie en krijg je toegang tot je eigen dashboard. Je vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar een online vragenlijst, die zij anoniem kunnen invullen. Met de sturingsinformatie van het dashboard kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren. Naast dat deelname zeer waardevolle informatie oplevert voor je eigen organisatie doen wij tevens een beroep op de collectiviteit van zorg- en welzijnswerkgevers in de regio van WZW. Hoe meer organisaties aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector.

Neem voor meer informatie contact op met Maurits Follender Grossfeld (projectleider uitstroomonderzoek WZW) via m.follendergrossfeld@wzw.nl / 026 – 389 89 83.