Uitstroomonderzoek

Behoud is een belangrijk thema in ons regionale actieprogramma tekorten Waard om voor te werken!. Om (onnodige) vertrek te voorkomen is inzicht in de uitstroom essentieel. 

WZW heeft daarom samen met 9 andere regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn het initiatief genomen tot een digitaal uitstroomonderzoek. Ook jouw organisatie kan daaraan meedoen! Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie en krijg je toegang tot je eigen dashboard. Met de sturingsinformatie kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren. Naast dat deelname zeer waardevolle informatie oplevert voor je eigen organisatie doen wij tevens een beroep op de collectiviteit van zorg- en welzijnswerkgevers in de regio van WZW. Hoe meer organisaties aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector!

Je vindt alle informatie in het aanmeldpakket Uitstroomonderzoek