Uitstroomonderzoek

Behoud is een belangrijk thema van het programma van WZW. Om (onnodige) vertrek te voorkomen is inzicht in de uitstroom essentieel. WZW heeft daarom samen met andere regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn het initiatief genomen tot een digitaal uitstroomonderzoek, in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Inmiddels doen meer dan 250 organisaties mee met dit onderzoek. Zij hebben onder andere toegang tot een eigen online dashboard, waar zij hun resultaten kunnen benchmarken. 

De eerste resultaten van het uitstroomonderzoek zijn inmiddels bekend. De belangrijkste resultaten:

  • De meeste uitstroom is gedurende het eerste jaar dienstverband
  • De meest genoemde vertrekredenen zijn loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging
  • De communicatie vanuit leidinggevenden lijkt één van de belangrijkste verbeterpunten in relatie tot behoud
  • 4 op de 5 vertrekkende werknemers wil weer in Zorg en Welzijn (blijven) werken

Regionale publicatie
In april 2021 is de regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn verschenen. Hierin zoomen we in op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek voor onze regio. Ook geven we duiding aan deze uitkomsten door inhoudelijke oplossingsrichtingen aan te reiken en handvatten te bieden hoe jouw organisatie actie kan ondernemen om medewerkers te behouden. Bekijk hier de regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2021.

Deze uitgave is een regionale verdieping van de landelijke publicatie die eind 2020 verscheen. Bekijk hier de landelijke factsheet 2020.

Waarom werknemers als zzp-er in Zorg en Welzijn blijven
Sommige medewerkers in Zorg en Welzijn kiezen na het verlaten van de organisatie voor het zelfstandig ondernemerschap. Waarom deze groep werknemers ervoor kiest om als zzp-er in de sector te blijven, lees je in de verdiepende publicatie van RegioPlus over zzp-ers in Zorg en Welzijn.

Wil jij als organisatie ook meedoen aan het uitstroomonderzoek? En wat heb je daar dan aan? Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie en krijg je toegang tot je eigen dashboard. Je vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar een online vragenlijst, die zij anoniem kunnen invullen. Met de sturingsinformatie van het dashboard kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren. Naast dat deelname zeer waardevolle informatie oplevert voor je eigen organisatie doen wij tevens een beroep op de collectiviteit van zorg- en welzijnswerkgevers in de regio van WZW. Hoe meer organisaties aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector.

Neem voor meer informatie contact op met projectmanager Maurits Follender Grossfeld via m.follendergrossfeld@wzw.nl / 026-303 60 95.