Publicatie “Zorg en Welzijn in cijfers” geeft totaalbeeld van arbeidsmarkt in regio

30 mrt 2023

De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio laat naast al bekende en serieuze uitdagingen ook positieve ontwikkelingen zien. Dat stelt WZW in de publicatie Zorg en Welzijn in cijfers voor de twee arbeidsmarktregio’s Midden- en Zuid-West Gelderland.

Zo stijgt de werkgelegenheid al vijf jaar op rij. Ook zorgt de stijging van het aantal vacatures in de afgelopen jaren voor kansen voor werkzoekenden, aankomend professionals en mensen die de overstap naar de sector willen maken. Het lukt de sector in onze regio’s om jaarlijks meer mensen in te laten stromen in de sector dan dat er medewerkers de sector verlaten.
Daarentegen is het uitstroompercentage het laatste jaar fors gestegen. Het behouden van professionals blijft een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers en de regio. Daarnaast is het ziekteverzuim in de sector hoog en ook is voor veel functies in Zorg en Welzijn de arbeidsmarktspanning krap tot zeer krap. Daar liggen grote uitdagingen. Echter, het vergelijken van de regionale uitkomsten met de landelijke gemiddeldes (bij bijvoorbeeld de arbeidsmarktspanning en ziekteverzuim) nuanceert dit beeld en plaatst de situatie voor onze regio en sector in perspectief.

Zorg en Welzijn in cijfers – arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Zorg en Welzijn in cijfers – arbeidsmarktregio Zuid-West Gelderland

De uitkomsten in beide arbeidsmarktregio’s liggen in lijn met elkaar. Voor beide geldt:

  • Werkgelegenheid stijgt voor het vijfde jaar op rij, waarbij de VVT de grootste werkgever is, gevolgd door de Ziekenhuizen, medisch specialistische zorg en UMC.
  • Het aantal vacatures in Zorg en Welzijn blijft stijgen sinds enkele jaren.
  • De instroom stijgt licht. Herintreders en zij-instromers vormen bijna de helft van het aantal nieuwe medewerkers in de sector.
  • Het uitstroompercentage is het afgelopen jaar fors gestegen. Vooral bij de categorie Jonger dan 35 is de uitstroom hoog.
  • Daar staat tegenover dat het mobiliteitssaldo de afgelopen jaren positief is geweest en gebleven; er stromen meer mensen de sector in dan dat er mensen de sector verlaten. Wel is het saldo het afgelopen jaar in omvang afgenomen.
  • Instroom van zorg- en welzijnsopleidingen daalt licht op zowel hbo als mbo. Dit correspondeert met de demografische ontwikkeling van ontgroening van de bevolking.

Er zijn ook verschillen waar te nemen tussen de twee arbeidmarktregio’s:

  • De arbeidsmarktspanning van Zorg en Welzijn verschilt: in Midden-Gelderland zijn er slechts twee uitschieters (gespecialiseerd verpleegkundige en verpleegkundige mbo), terwijl de overige functies onder of net boven de gemiddelde arbeidsmarktspanning over alle economische sectoren blijven. In Zuid-West Gelderland blijft de helft van de functies onder het gemiddelde over alle sectoren. Uitschieters zijn verzorgenden, verpleegkundigen mbo, gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch praktijkassistenten.
  • In Midden-Gelderland kende de mobiliteit tussen branches en tussen werkgevers binnen een branche de afgelopen jaren een grilliger verloop dan in Zuid-West Gelderland.
  • Op de leeftijdsverdeling van de uitstroom is een zichtbaar verschil tussen Midden-Gelderland en Zuid-West Gelderland. De uitstroom bestaat voor respectievelijk 48,2% en 54,5% uit jongeren (categorie Jonger dan 35 jaar)
  • Het verzuim in veiligheidsregio Gelderland-Midden ligt op het Nederlands gemiddelde (7,4%). In Gelderland-Zuid ligt het ziekteverzuim onder het Nederlands gemiddelde (7%).
Onderlegger voor te ondernemen acties

Met de publicatie Zorg en Welzijn in cijfers geeft WZW zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders in de regio een totaalbeeld van de twee arbeidsmarktregio’s Midden- en Zuid-West Gelderland tot en met Q3 2022. Daarnaast laten we de trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren zien en duiden we deze. De data geven inzicht en fungeren als onderlegger voor te ondernemen gezamenlijke acties in de regio én voor beleidsanticipatie op organisatieniveau. Daartoe trekken wij in de regio Midden- en Zuid-West Gelderland op met de zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere samenwerkingspartners in de regio. WZW is daarbij gespreks- en samenwerkingspartner met kennis van de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.

Online dashboard Arbeidsmarkt in beeld

Kijk voor altijd actuele data van de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Midden- en Zuid-West Gelderland op wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl of neem voor meer informatie contact op met Jack Harmsen.

Heb je vragen over arbeidsmarktcijfers, -trends en -ontwikkelingen?

Neem dan contact met ons op!