Onderzoeksrapport Voortgang SectorplanPlus

16 feb 2021

SectorplanPlus, de meerjarige subsidie gericht op scholing van medewerkers, heeft in tijdvak 4 een enorme vlucht genomen. Ten opzichte van het eerste tijdvak is het aantal deelnemers waarvoor subsidie is aangevraagd in tijdvak 4 verzesvoudigd. Dat is één van de constateringen in de tussentijdse evaluatie van de subsidie. Eind januari is door Bureau Bartels een derde onderzoeksrapport over SectorplanPlus verschenen. Dit rapport geeft zicht op de resultaten tot nu toe.

Download het SectorplanPlus Evaluatierapport hier.

Tienduizenden medewerkers zijn geschoold en getraind naar een hoger kwalificatieniveau en eveneens tienduizenden tot praktijk-/ werkbegeleider. Daarnaast werd in dit tijdvak extra aandacht besteed aan het behoud van zittende medewerkers en zijn er maatregelen doorgevoerd om de verantwoordingslast voor onder andere kleinere aanvragers te verminderen.

In het rapport vindt je naast informatie over aantallen en aard van de aanvragers, deelnemers en activiteiten, ook voorbeelden over hoe SectorplanPlus-middelen worden ingezet.

Meer informatie over SectorplanPlus vind je hier.

Bron: RegioPlus

Wil je meer weten over SectorplanPlus?

Neem contact op met onze collega Maurits.