Nieuwe factsheet Arbeidsmarkt in Beeld

28 mei 2021

Er is weer een nieuwe uitgave van de factsheet Arbeidsmarkt in Beeld verschenen! Dit is een van de publicaties die WZW over arbeidsmarktcijfers en -trends uitbrengt in de regio midden-, zuid- en west-Gelderland. Deze factsheet geeft inzicht in de cijfers van 2020 en laat de arbeidsmarktontwikkelingen vanaf 2016 zien.

In deze publicatie vind je de trends en ontwikkelingen op basis van de meest actuele cijfers. Onderwerpen als werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarktspanning komen aan bod. Download hier de factsheet Arbeidsmarkt in Beeld.

Effecten van de coronapandemie
Het jaar 2020 was een ongewoon jaar voor ons allen. En dit zien we ook terug in de cijfers. Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de sector Zorg en Welzijn stijgt van 5,7% naar 6,4% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is een stijging van maar liefst 12,2%.

Werkgelegenheid blijft stijgen
We zien een stijging in het aantal banen binnen de sector. Voor het vijfde jaar op rij is dit aantal sector-breed toegenomen. (Uitgezonderd zijn Jeugdzorg en Sociaal werk; deze zien een daling.) Zorg en Welzijn behoudt daarmee haar koppositie als grootste werkgever in de regio.

Krappe arbeidsmarkt voor enkele beroepsgroepen
Tussen de beroepsgroepen zien we grote verschillen in de spanning tussen vraag en aanbod. Deze arbeidsmarktspanning – gebaseerd op cijfers van het UWV – laat met een score zien hoe makkelijk of moeilijk het is om personeel te vinden. Hoe hoger de score, hoe moeilijker het is. De spanningsindicator toont dat verpleegkundigen en artsen op dit moment het lastigst te vinden zijn.

In het najaar komt WZW met een publicatie over de prognosecijfers vanuit het landelijke Prognosemodel Zorg en Welzijn. Kijk voor een totaaloverzicht van actuele arbeidsmarktcijfers op wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren