Elke match is er één

10 mrt 2021

Het regionaal contactpunt Extra handen voor de zorg in Midden- en Zuid-West Gelderland probeert zorgorganisaties in deze regio zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun acute capaciteitsproblemen in tijden van corona. Tijdens de tweede golf kon het voor De Gelderhorst twee matches met tijdelijke ondersteuners maken. Een druppel op een gloeiende plaat, maar elke match is er één.

Bij De Gelderhorst hadden ze in december te maken met een piekbelasting, vertelt Annemiek Littooij, hoofd P&O van De Gelderhorst: ‘Toen wij in december een corona-uitbraak hadden en ook medewerkers uitvielen vanwege corona, hadden wij acuut extra mensen in de zorg nodig. We hadden gehoord van Extra handen voor de zorg en hebben hierover met WZW contact opgenomen. WZW heeft gelijk actie genomen en is dezelfde dag nog mensen gaan zoeken om aan ons te kunnen koppelen. Het leverde uiteindelijk niet de gevraagde zorgmedewerkers op, maar wel twee mensen die ons ondersteund hebben in de facilitaire dienst. En dat was ook zinvol!’

De samenwerking met het regionaal contactpunt Extra handen voor de zorg van WZW heeft Annemiek als heel prettig ervaren. ‘WZW toonde zich betrokken bij ons en de situatie waarin wij ons bevonden en bleef contact houden. Toen bleek dat we meer ondersteuning nodig hadden dan via Extra handen voor de zorg geboden kon worden, heeft WZW ook gezorgd voor de contacten die nodig waren om regionaal een hulpvraag te doen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de ondersteuning van het leger. De betrokkenheid en meedenkende houding van WZW in een voor ons moeilijke situatie, hebben wij zeer gewaardeerd!’

Het verhaal van Ben Schuurmans: ‘Als ik iets kan betekenen voor de zorg dan doe ik dat graag’

Ben Schuurmans was een van de mensen die De Gelderhorst ondersteunde. Hij genoot net anderhalf jaar van zijn pre-pensioen toen corona uitbrak. Hij was nog freelance actief als trainer communicatie/ dramadocent. Dat zzp-werk viel stil door corona. Er bleef naast zijn mantelzorgtaken voldoende tijd over om vrijwillig een steentje bij te dragen in de zorg. Ben doorliep in november de Nationale Zorgklas* en via Extra handen voor de zorg werd hij in december gematcht aan De Gelderhorst, een woonzorgcentrum voor oudere doven. ‘Als ik iets kan betekenen voor de zorg dan doe ik dat graag.’

‘Ik las op internet over de Nationale Zorgklas (NZK) en heb me meteen aangemeld. Ik stelde me graag beschikbaar om in deze coronatijd bij te springen in de zorg. De NZK stoomt je daarvoor in zeven dagdelen klaar. Je hebt dan de basiskennis en -vaardigheden om de zorgprofessionals in het zorgondersteunende proces te ontlasten. Via Extra handen voor de zorg werd ik vrij snel gematcht aan De Gelderhorst. Daar hadden ze in december een crisissituatie door coronabesmettingen bij bewoners op de verpleegafdeling en onder het personeel. Ik had een brede beschikbaarheid opgegeven, niet alleen voor de begeleiding van bezoekers, cliënten/bewoners, maar ook voor andere ondersteunende taken. Zodoende werd ik gekoppeld aan de facilitaire dienst. Daar had ik helemaal geen moeite mee.

Alles ontsmetten

Ondanks dat de medewerkers in een piekbelasting zaten, heb ik fijne begeleiding gehad. De eerste keren liep ik mee met een vaste medewerker en al vrij snel zat ik in de routine. Mijn taken kreeg ik via de mail en er was altijd een aanspreekpunt. Dat werkte goed. Ik moest alles ontsmetten, denk aan (trap)leuningen en handvatten van deuren in alle gebouwen. Maar ook het desinfecteren van beschermende materialen als maskers en handschoenen dat het personeel gebruikte. En soms ondersteunde ik de reguliere schoonmaak. Ik ben natuurlijk niet gewend om met doven te communiceren. Als je dan een huiskamer van een bewoner moet stofzuigen, dan kun je niet zo maar aan de gang gaan. Het was echt werken in een bijzondere setting.

Emotionele periode

Heel angstig voor een coronabesmetting ben ik niet geweest. We hadden goede bescherming en alles verliep via vaste regels. De corona-afdelingen waren afgesloten en ik hoefde daar op een enkele keer na niet te zijn. Het was dus een behapbaar risico. Maar je voelde dat het voor de medewerkers een heftige en emotionele periode was. Half januari was de situatie weer rustiger en hadden ze mijn hulp niet meer nodig. Het was misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar je merkte aan alles dat deze ondersteuning prettig en ontlastend was. Mensen bedankten me voor mijn inzet en dat is leuk. Ik ben nog steeds beschikbaar als vrijwilliger voor Extra handen voor de zorg. De doelgroep doven maakte het werken in de Gelderhorst interessant en bijzonder. Zo leuk zelfs dat ik heb aangegeven graag als vrijwilliger te willen blijven. Ik volg nu een cursus gebarentaal.’

* De Nationale Zorgklas is een landelijk initiatief om op verantwoorde wijze via een versneld leertraject extra hulpkrachten voor te bereiden op werken in de zorg. Meer informatie: www.nationalezorgklas.nl