Eerste Sterk in je werk-carrousel in het onderwijs succesvol

5 apr 2022

Sterk in je werk inspiratie carrouselZo’n 70 studenten Zorg & Welzijn van het Astrum College in Velp gingen afgelopen twee weken ‘aan het werk met hun merk’, tijdens workshops over personal branding. De carrousels, die door WZW vanuit het project Sterk in je werk werden aangeboden, zijn uitgebreid geëvalueerd en werden door de studenten gewaardeerd met een 7.7. De carrousels sluiten aan op de bestaande LOB-lessen (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) in het mbo-onderwijs en hebben onder meer tot doel dat de studenten nóg meer inzicht krijgen in de kwaliteiten die zij willen inzetten, in hun persoonlijke kernwaarden en hoe zij zich online kunnen presenteren op de arbeidsmarkt.

Workshopcarrousels

Workshopcarrousels zijn bedoeld voorlaatstejaars mbo- (en hbo-)studenten die een opleiding in Zorg en Welzijn volgen en die na hun examen

gaan werken of nadenken over een vervolgstudie. Er wordt gedurende een dagdeel gewerkt met groepen van minimaal 24 studenten en ze vinden plaats op de onderwijslocatie. De drie thema’s die aan bod komen zijn:

  • Talent in kaart: welke kwaliteiten heb ik en hoe laat ik die zien?
  • Persoonlijke kernwaarden: wat zijn mijn kernwaarden en welke organisatie past daarbij?
  • Basistraining LinkedIn: hoe presenteer ik mij online op de arbeidsmarkt? Tijdens de training wordt een basisprofiel aangemaakt.
Aanleiding

Het aanbod van de workshops ‘Aan het werk met jouw merk’ is onder meer ontstaan vanuit de resultaten van het Uitstroomonderzoek 2021, Midden-, Zuid- en Zuid-West Gelderland waaruit blijkt dat, van alle medewerkers die binnen twee jaar bij een organisatie vertrekken, meer dan de helft (53,2%) in de leeftijdscategorie 15 tot en met 29 jaar valt. Werkgevers werken hard aan het behoud van (deze) medewerkers. Sterk in je werk levert met deze workshops een bijdrage aan het maken van een weloverwogen keuze voor een werkgever, waardoor de kans op vroege uitstroom hopelijk vermindert.

Evaluatie studenten Astrum

De carrousels zijn anoniem uitgebreid geëvalueerd door de 69 deelnemende studenten. Daaruit bleek dat 90% van de deelnemers de carrousels overall beoordeelden met een ‘goed’ of ‘uitstekend’. De workshop ‘Talent in kaart’ werd met meest nuttig ervaren (45%), op de voet gevolgd door de workshop ‘LinkedIn’ (31%). Studenten gaven aan dat het thema ‘Persoonlijke kernwaarden’ al vaker aan bod komt tijdens de opleiding. Zij beoordeelden dit onderdeel meer neutraal. Bij doorvragen bleek dat de verdieping én de koppeling met ‘past deze organisatie goed bij mij en mijn kernwaarden?’, door veel studenten toch als zeer zinvol werd ervaren.

Meer dan 75% van de studenten gaf na afloop van de workshop aan het nut van LinkedIn (meer) in te zien en nu beter te kunnen inzetten. Ook weet bijna 80% van de deelnemers nu beter hoe ze hun kwaliteiten nu en in de toekomst beter kunnen inzetten. Ze staan over het algemeen neutraal in het nu (nog) beter weten welke organisatie bij ze past. Al met al een mooie score waarbij de workshopbegeleiders van 95% van de deelnemers een ‘goed’ of ‘uitstekend’ kregen voor de begeleiding van de workshops.

Vervolg

De workshops worden in samenwerking met de onderwijsorganisaties in Zorg en Welzijn (in Midden- en Zuid-Gelderland) aangeboden aan studenten en alumni. Na deze succesvolle pilot worden de mogelijkheden bij alle onderwijsorganisaties in de regio verder verkend.

Wil jij jouw studenten ook (kosteloos) workshops aanbieden?

Neem dan contact op met Wies Koopman of Wendy Penning, projectmanager Sterk in je werk (w.penning@wzw.nl | 06 – 13 86 48 90).