Eerste editie onderwijsuiting gepubliceerd

23 aug 2023

In de eerste editie van de onderwijsuiting geven we inzicht in en duiding aan verdiepende instroomgegevens, zoals de verschillende onderwijsvormen en zorg- en welzijnsopleidingen in het mbo en hbo in Midden- en Zuid-West Gelderland. Hierin zien we onder andere dat we te maken hebben met een ontgroening én dat studenten steeds vaker kiezen voor de deeltijd- of BBL-variant van een opleiding.

Instroom
De instroom van studenten houdt direct verband met de toekomstige beschikbaarheid van professionals in Zorg en Welzijn. Het werkveld en onderwijs hebben gedeelde verantwoordelijkheid voor het talent van morgen. Maatschappelijke trends hebben invloed op de instroom. Zo blijkt dat door de ontgroening er zo’n 13 procent minder jongeren zijn in 2036. Naast maatschappelijke trends, zijn er ook andere ontwikkelingen zoals dat jongeren steeds vaker kiezen voor BBL-opleidingen.

De afname van jongeren, maar ook aspecten als de verschuiving van populaire onderwijsvormen gaan zorgorganisaties merken. Wat betekent dat voor jouw organisatie? Hoe kan je je voorbereiden op deze nieuwe realiteit?

In gesprek
Met de onderwijsuiting beogen wij zorg- en welzijnsorganisaties inzichten te bieden rondom de ontwikkelingen van instroom, zodat zij een totaalbeeld krijgen binnen de regio. Over deze inzichten gaan we graag met onze leden en onze onderwijspartners in gesprek om te onderzoeken wat de cijfers betekenen op organisatieniveau, in de begeleiding, maar ook in het aanboren van andere wegen om voor nu en in de toekomst toe te werken naar voldoende en goed gekwalificeerde professionals.

Leernetwerk
Tijdens het leernetwerk stage- en opleidingscoördinatoren op 9 okt. a.s. staat de onderwijsuiting centraal! Wat betekent de ontgroening voor jouw organisatie? Hoe kunnen we stages inrichten zodat het past bij de behoeftes van de huidige studenten? Waar zien we kansen om in te springen op de ontwikkelingen in de regio? Ook is er voldoende ruimte om te netwerken.

Meer informatie en deelnemen?
Kijk op onze eventpagina voor meer informatie over en aanmelding voor het leernetwerk stage- en opleidingscoördinatoren op maandag 9 oktober a.s.
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de onderwijsuiting? Neem dan contact op met Nienke Freije, n.freije@wzw.nl | 06 – 13 784 652.