Datagedreven werken in Zorg en Welzijn

12 mei 2022

Om in de toekomst de kwaliteit en continuïteit van zorg en welzijn te garanderen, moeten we zorg en welzijn anders met elkaar inrichten. Het gebruik van data en andere digitale vormen van zorg zijn daarbij cruciaal. We kunnen én willen niet meer zonder. Als werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn vinden we het belangrijk dat we ons met elkaar richten op datagedreven werken. Vandaar dat wij gezamenlijk en in samenwerking met andere samenwerkingsverbanden het initiatief hebben genomen tot een landelijke community rondom datagedreven werken. 

Op dit moment creëren en verzamelen zorgaanbieders elke dag nieuwe data. Door meer gebruik te maken van data, kunnen we de zorg beter toepassen op individuele patiënten en cliënten. Daarmee wordt zorg effectiever, kunnen behandelingen worden verkort of voorkomen en thuis worden gegeven. Zorgkosten en werkdruk kunnen op deze manier worden teruggedrongen. Het goed gebruiken van data gaat ons uiteindelijk helpen om te voorspellen wat er aan zorg en personeel nodig is.

Een landelijke community voor verbinding en kennisdeling
Om meer en beter gebruik te maken van data, is het project ‘Datagedreven werken in zorg en welzijn’ opgezet. Met dit project brengen we datagedreven werken onder de aandacht bij zorg- en welzijnsorganisaties en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.  We stemmen af met landelijke partijen zoals ActiZ en Vilans.

Voor wie?
Data geïnteresseerden onder onze leden: zorg en welzijnsaanbieders in het land die actief datagedreven willen werken. Bij voorkeur sluiten verschillende disciplines aan (van HR, datascientist tot zorgprofessional) zodat voor verschillende onderdelen in organisaties het voordeel van datagedreven werken duidelijk wordt.

Waarom meedoen?
Zorg- en welzijnsorganisaties die meedoen aan het project:

  • Krijgen beter zicht op het nut, de voordelen en de mogelijkheden van datagedreven werken
  • Krijgen beter inzicht in de datavolwassenheid van de eigen organisatie
  • Kunnen beter benoemen waar ze aan willen werken
  • Krijgen toegang tot een landelijk netwerk van gelijkgestemden van waaruit samenwerkingen kunnen ontstaan
  • Kunnen deelnemen aan inhoudelijke inspiratiebijeenkomsten
  • Hebben inzicht in handvatten om arbeidsmarktproblematiek met behulp van data aan te pakken

Meer informatie en aanmelden
Ben je na het lezen van deze informatie enthousiast geworden en wil je graag meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Maurits Follender Grossfeld, m.follendergrossfeld@wzw.nl.

Startbijeenkomst
Op dinsdag 21 juni van 15.00 – 17.00 uur is de eerste digitale startbijeenkomst. Ben je geïnteresseerd, meld je dan hier alvast aan! Meer informatie over het programma volgt.

Over de initiatiefnemers
Dit project is een initiatief van ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, Rotterdamse Zorg, WZW en WGV Z&W verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus.

Meer weten over deze bijeenkomst?

Neem contact op en we informeren je graag!