Beweging Jeugdzorg – verbinding onderwijs en werkveld

29 jun 2023

Hoe versterken we de verbinding tussen onderwijs en werkveld in de Jeugdzorg om de instroom te vergroten en het behoud van jonge professionals na hun eerste werkjaar te verhogen? Dit is de kernvraag waarmee de projectgroep ‘Beweging Jeugdzorg’, bestaande uit medewerkers van Driestroom, Jeugdbescherming Gelderland en Pluryn, bijna anderhalf jaar geleden aan de slag ging. Hiervoor is de samenwerking met Raad van Toekomst, bestaande uit studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), opgezocht. Aan de hand van de design thinking onderzoeksmethodiek is de projectgroep uitgekomen op een aantal aanbevelingen. Een van deze aanbevelingen: het opzetten van een leerzaam én leuk programma om startende studenten Social Work of Pedagogiek te verbinden met andere jonge professionals, is uitgewerkt in een draaiboek en gepresenteerd aan de projectgroep.

Aanbevelingen:

  1. Onderwijs eerder laten aansluiten op praktijk door inzet van gastsprekers. Niet alleen fysiek, maar ook via livestream, webcam en social media.
  2. Flexibele werktijden (work-life balance); denk aan 24-uurs diensten; 2 weken werken, 3 weken vrij, etc.
  3. Betere voorlichting door werkgevers en onderwijsinstellingen, door onder meer docenten uit te nodigen en meer te betrekken bij de praktijk.
  4. Meer aandacht geven door coaching, intervisie, supervisie, coaching on the job en reflectie.
  5. Opzetten/aanbieden van activiteiten en programma’s (zowel leerzaam als leuk) voor startende studenten om in contact te komen met andere young professionals die in dezelfde fase zitten.
  6. Studenten de ruimte geven om zonder druk te ontdekken wat ze willen en wat bij hen past door middel van stages, meeloopdagen en de programma’s van oplossing nummer 5.

De volgende stap in ‘Beweging Jeugdzorg’ is het organiseren van een startbijeenkomst in september waar werkveld Jeugdzorg en de HAN aan tafel zitten om samen te werken aan het duurzaam implementeren van de aanbevelingen.

Wil je meer informatie over ‘Beweging Jeugdzorg’ en de ontwikkelingen hierin? Neem dan contact op met projectmanager Yvonne Smets.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met Yvonne Smets.