WZW Bestuurderstafel Zorg en Welzijn

25 mei 2023 volgt

De WZW Bestuurderstafel Zorg en Welzijn is een moment waarop bestuurders Zorg en Welzijn breed met elkaar aan tafel gaan en onder het genot van een diner het gesprek kunnen voeren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de maatschappelijke opgave van de regio. Waar liggen kansen en hoe kunnen zij daar in gezamenlijkheid in optrekken? Daarnaast is het een moment om elkaar beter te leren kennen en het netwerk te versterken.