Masterclass Arbeidsrecht: Ziekte en re-integratie

Meld je aan
08 november 2022 09.30 tot 12.30 uur

Op 8 november 2022 organiseert WZW in samenwerking met Hanze advocaat, het arbeidsrechtkantoor in Zorg & Welzijn, de masterclass ziekte- en re-integratie.

PROGRAMMA
Het ziekteverzuimpercentage in Zorg & Welzijn is nog nooit zo hoog geweest. Dat percentage moet naar beneden. Eén van de instrumenten om dat te kunnen bereiken is een daadkrachtig en zorgvuldig ziekte- en re-integratietraject.
In zo’n traject krijg je te maken met een doolhof aan regels en een scala aan betrokken organisaties (denk o.a. aan het UWV, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts).In deze masterclass staan we stil bij alle verplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren aan de hand van veel praktijkvoorbeelden uit Zorg & Welzijn.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • De Wet Verbetering Poortwachter: hoe zorg ik ervoor dat alle stappen soepel doorlopen worden?
 • Kan ik blind varen op het advies van de bedrijfsarts? Wat kan of moet ik doen als ik twijfel aan dit advies?
 • Hoe zit het precies wanneer het oordeel van de bedrijfsarts afwijkt van het oordeel van de behandelaar? Of UWV verzekeringsarts?
 • Wat is het verschil tussen een deskundigenoordeel en een second opinion? Hoe kan ik die zo goed mogelijk inzetten?
 • Hoe kan de loonsanctie van het UWV worden voorkomen?
 • Welke regels gelden er als er sprake is van ziekte door een arbeidsconflict?
 • Mijn werknemer werkt niet mee aan de re-integratie, wat kan ik het beste doen?
 • Kan ik tussentijds de functie van de werknemer wijzigen?
 • Heb ik de verplichting om de werknemer voor het einde van het 2e ziektejaar te wijzen op de financiële consequenties nadat de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd?
 • Hoe zit het met onze eigen kosten als iemand instroomt in de ziektewet of WIA?
 • Mijn werknemer stelt na de 104 weken termijn dat hij zijn functie in aangepaste vorm kan doen. Moet ik daaraan meewerken? Ook als dit heel kostbaar is? En hoe zit het wanneer mijn werknemer nog een deel van zijn uren in zijn eigen functie kan uitoefenen?
 • Mijn werknemer is 104 weken ziek geweest. Hoe kan ik het dienstverband het beste beëindigen? En hoe kan ik de betaalde transitievergoeding terugkrijgen?
 • Wat zijn de tips & tricks om te komen tot een soepel lopend ziekte- en re-integratietraject?

Uiteraard kunnen er vooraf ook vragen worden ingestuurd en/of tijdens de masterclass worden ingebracht.

Door wie?
De masterclass wordt verzorgd door Hanze advocaat. WZW heeft een samenwerkings- overeenkomst met Hanze advocaat, op basis waarvan leden gebruik kunnen maken van de gratis telefonische juridische helpdesk (085-0160560) en korting krijgen op het uurtarief.

Voor wie?

 • HR-professionals (managers/ adviseurs/ medewerkers) die te maken hebben met verzuim.

Deze bijeenkomst is voor leden van WZW (maximaal 15 deelnemers).

DATUM
Dinsdag 8 november 2022

TIJD
9.30 tot 12.30 uur

LOCATIE
WZW, Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem

DEELNAMEKOSTEN
De kosten van deze masterclass voor leden van WZW bedragen € 200,- per persoon. Niet-leden betalen € 250,- per persoon.

Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit, waarbij twintig procent van de deelnamesom in rekening zal worden gebracht. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen is vijftig procent van de deelnamesom verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de activiteit is het volledige deelname bedrag verschuldigd.

INFORMATIE
Voor meer informatie over deze masterclass kun je contact opnemen met Jack Harmsen, via j.harmsen@wzw.nl of 06 – 82064776.

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door gebruik te maken van de aanmeldbutton bovenaan deze pagina.