Leernetwerk loopbaanontwikkeling

Meld je aan
03 november 2022 10.00 tot 12.30 uur

Op donderdag 3 november a.s. organiseren wij de tweede bijeenkomst van het leernetwerk loopbaanontwikkeling met als thema: Loopbaanontwikkeling op de agenda (bij het bestuur en management).
We hebben een gevarieerd programma met twee inspirerende gastsprekers, een creatief-denken sessie én we nemen je mee in de feiten en cijfers op het gebied van uitstroom die de urgentie inzichtelijk maken en waarmee je om tafel kunt. Tot slot geven we je tips voor het opstellen van een businesscase op één A3.

PROGRAMMA

Persoonlijk ontwikkelprogramma: the making of you
Gastspreker Lianne Laumen, loopbaanadviseur bij pensioenuitvoerder APG vertelt je alles over het APG-project The making of you; een persoonlijk ontwikkelprogramma dat iedereen bij APG helpt een sterke goed opgeleide professional te zijn die weet wat hij of zij wil en die kansrijk is op de arbeidsmarkt (dus ook buiten de eigen organisatie). The making of you wordt in de hele organisatie omarmd. Hoe zij dat voor elkaar kregen? Lianne vertelt je alle ins en outs over het programma en de aanpak.

De Buitenboordmotor en het persoonlijk profiel paspoort
In een radicaal nieuw arbeidsmarktsysteem staat de mens centraal. Hierbij zijn werkgevers en sociale partners, onderwijsinstellingen en de overheid nodig om de weg van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vorm te geven.
Jeroen van Muijlwijk van stichting De Buitenboordmotor bouwt met 350+ bedrijven en instellingen Loopbruggen van Baan (of uitkering) naar Baan als onderdeel van de weg van LLO: een circulair arbeidsmarktsysteem waardoor huidige en toekomstige generaties in Nederland altijd betekenisvol kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt.

Om in beweging te komen, is het noodzakelijk dat mensen een goed beeld hebben van wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Het vraagt om focus op eigen regie, het kunnen maken van gemotiveerde keuzes en de mogelijkheid om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. En met plezier een bijdrage te leveren aan een organisatie.
Wat is jouw aandeel om de arbeidsmarkt een positieve draai te geven?

Creatief-denken sessie
Onder begeleiding van WZW collega Jennifer de Boer gaan we samen aan de slag met creatieve brainstormtechnieken die je kunt gebruiken om te komen tot nieuwe oplossingsrichtingen van mobiliteits- en loopbaanvraagstukken voor jouw organisatie.

Met uitstroomcijfers aan tafel
Hoe creëer je (nog meer) draagvlak bij jouw bestuur/management om loopbaanontwikkeling (hoger) op de agenda en in het beleid te krijgen? WZW collega Jack Harmsen neemt je mee in de feiten en cijfers op het gebied van uitstroom die de urgentie inzichtelijk maakt en die je als onderbouwing kunt gebruiken.

Tot slot vertelt WZW loopbaancoach en voormalig HR-adviseur bij Klimmendaal Annemarie Klomp over haar ervaring met het opstellen van een businesscase Loopbaanontwikkeling op één A3. Welke onderdelen bevat het, welke bestaande structuren kun je inzetten en wie betrek je bij het proces?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Loopbaan- en/of reïntegratiecoaches
  • HR-professionals die invloed kunnen uitoefenen op beleid ten aanzien van loopbaanontwikkeling
  • Medewerkers die zich bezig houden met talent- en/of loopbaanontwikkeling

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor leden van WZW.

DATUM
Donderdag 3 november 2022

TIJDSTIP
10.00 – 12.30 uur

LOCATIE
WZW, Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem.

DEELNAMEKOSTEN

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor leden van WZW en is kosteloos.

INFORMATIE
Heb je vragen over het leernetwerk loopbaanontwikkeling? Neem dan contact op met Wies Koopman via w.koopman@wzw.nl of bel 06 – 302 44 965.

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 27 oktober a.s. door het inschrijfformulier in te vullen via bovenstaande aanmeldknop. Wees er op tijd bij want het aantal plekken is beperkt!