Inspiratiesessie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn

28 september 2023 15.00 – 16.30 uur

De uitstroom van medewerkers in Zorg en Welzijn is hoog. Waarom medewerkers vertrekken, krijgen we steeds beter inzichtelijk via het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn. Landelijk zijn hierop zo’n 200 organisaties Zorg en Welzijn aangesloten. In onze regio zijn dat er ongeveer 30. Met het inzicht in de vertrekredenen van jouw medewerkers, ben je beter in staat om collega’s te behouden.

Tijdens de digitale inspiratiesessie geven RegioPlus en PreSearch meer uitleg over (de achtergrond van) het onderzoek en welke ontwikkelingen er zijn gepland.

Daarnaast is er tijdens de sessie vooral veel aandacht voor de praktische toepassing van de onderzoeksresultaten. Twee organisaties delen hun ervaringen over hoe zij de respons hebben weten te verhogen, welke onderzoeksresultaten zij zien en hoe zij deze data vertaald hebben naar de praktijk en in beleid.

Praktische informatie

Datum
Donderdag 28 september 2023

Tijdstip
15.00 – 16.00 uur Webinar Uitstroomonderzoek
16.00 – 16.30 uur is er gelegenheid voor vragen die niet tijdens de sessie konden worden behandeld

Vorm
Dit is een online bijeenkomst.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link. Je komt op de website van Presearch uit, met wie wij deze bijeenkomst organiseren.
Voor aanvang krijg je de link naar digitale sessie toegestuurd.

Informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij onze projectmanager Maurits Follender Grossfeld, m.follendergrossfeld@wzw.nl