Ontwikkelingen crisisdienstverlening Extra handen voor de zorg opgepakt door de Nationale Zorgreserve

16 okt 2021

Graag informeren wij je over de laatste ontwikkelingen rondom Extra handen voor de zorg en de ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties gedurende de coronapandemie. Met de sterke terugloop van het aantal besmettingen midden 2021 is het project Extra handen voor de Zorg afgeschaald en is de crisis dienstverlening per 1 september jl. gestopt.

Inmiddels werkt het ministerie van VWS, op verzoek van de Tweede Kamer, aan een meer duurzame organisatie die ondersteuning kan bieden ten tijde van crisis. Dit is opgepakt door de organisatie de Nationale Zorgreserve. Net als bij Extra handen voor de Zorg, kun je bij de Nationale Zorgreserve een ondersteuningsaanvraag indienen voor extra personeel in het geval je vanwege corona een plotseling tekort hebt of verwacht aan personeel om continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen.

Aanmelden bij de Nationale Zorgreserve kan via de link: nationalezorgreserve.nl/zorgorganisaties
Op de website vindt je tevens uitgebreidere informatie over de werkwijze van de Nationale Zorgreserve. De Nationale Zorgreserve heeft ook een Facebookpagina waarop zij berichten delen www.facebook.com/nationalezorgreserve.

Verder kun je ook per e-mail en telefoon contact opnemen met de Nationale Zorgreserve via community@nationalezorgreserve.nl of telefoonnummer 085-3038457.