Coronabanen Zorg worden voor de tweede keer verlengd

15 dec 2021

Op 14 december maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

Advies aan ministerie
Vorige week heeft RegioPlus, op basis van geluiden uit het veld, aan het ministerie geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Gezien de korte doorlooptijd is ervoor gekozen bij de inrichting van het geheel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerste twee rondes van coronabanen. Verdere details hieromtrent worden uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is, evenals in de eerste twee rondes, een subsidie van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon, waar ook toeslagen en sociale lasten in worden meegenomen. Bovendien wordt wederom gekeken of via de Nationale Zorgklas scholing kan worden aangeboden om de tijdelijke werknemers op te leiden.

Gesprekken
RegioPlus spreekt met het ministerie over mogelijkheden om bestaande coronabanen met deze nieuwe regeling te verlengen en, in aansluiting op de behoefte van het veld, te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de functies die met deze subsidie kunnen worden gefinancierd.

Voorlopige informatie
De voorlopige informatie die het ministerie over de derde ronde coronabanen heeft gepubliceerd, is hier te vinden. Zij streven naar publicatie van de volledige regeling in het eerste kwartaal van 2022.

Webinar
Op 13 januari a.s. organiseert Actiz een webinar over Coronabanen. Deze is ook opengesteld voor leden van de WGO’s. Actiz heeft echter expliciet aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er opleiders aansluiten omdat de insteek zich daarvoor niet leent. Voor onderwijs inhoudelijke punten wordt eventueel iets nieuws gepland. Aanmelden voor het webinar kan hier.

Vragen
Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen gemaild worden naar het ministerie van VWS.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren