Behoeftepeiling en datavolwassenheidscan op datagedreven werken met nulmeting

7 jul 2022

Data beter gebruiken om Zorg en Welzijn slimmer en efficiënter in te richten. Om die reden is het landelijk project ‘Samen datagedreven werken in Zorg en Welzijn’ geïnitieerd door zorg- welzijnswerkgeversorganisaties en kennisorganisaties*. Met een tweeledige nulmeting hopen we zorg en welzijn te laten groeien naar een hoger data volwassenheidsniveau en jouw organisatie hierin te ondersteunen en te helpen versnellen. Zo brengen we datagedreven werken gezamenlijk onder de aandacht en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.

Het project kenmerkt zich door een vraaggestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties en start daarom met een datavolwassenheidsscan en een behoefte inventarisatie. De datavolwassenheidsscan geeft inzicht waar je als organisatie staat en welke stappen je kunt nemen om naar een hoger datavolwassenheidsniveau te groeien. De verkregen inzichten vanuit beide onderdelen worden door de werkgeverorganisaties en kennisorganisaties Vilans en ActiZ gebruikt om in gezamenlijkheid activiteiten op te zetten, waarmee we de deelnemende organisaties op maat kunnen ondersteunen.

Tweeledige nulmeting

Klik hier om de tweeledige nulmeting in te vullen, bestaande uit de datavolwassenheidsscan en behoefte inventarisatie. Doe dit vóór 31 augustus. Als het lukt, probeer het met verschillende disciplines uit de organisatie in te vullen, zodat je met elkaar aan de slag kunt. Want een datagedreven organisatie vergt samenspel tussen meerdere disciplines in organisaties; denk daarbij aan bedrijfsinformatie, ICT, HR, data geïnteresseerden en bestuur.
In deze PDF bestand alle vragen op een rij. Je kunt dit bestand printen, meenemen naar een gesprek en op een later moment echt online invullen.

Vragen over de tweeledige nulmeting en het project: innovatielab@sigra.nl

Het project in het kort

Door samen te werken met partners op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan om datagedreven werken in Zorg en Welzijn te versnellen. De aftrap van het project was op 21 juni. Na afronding van de tweeledige nulmeting en analyse van de data volgt er in het najaar een plenaire bijeenkomst met terugkoppeling en schets van een op maat gemaakte aanpak.

Deelnemen aan het landelijke project Datagedreven werken levert jouw organisatie op?

  • Je krijgt inzicht in de datavolwassenheid van jouw eigen organisatie
  • Je kan meebepalen waar we ons in de toekomst op gaan richten.
  • Je hebt scherp waar je aan wil werken en krijgt inzicht met wie je hierin kunt optrekken
  • Je vindt makkelijker gelijkgestemde organisaties op het gebied van datagedreven werken
  • Je bent beter op de hoogte van de huidige stand van zaken over datagedreven werken in de zorgsector op landelijk niveau

 

* Projectpartners: werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, deRotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid), Vilans en ActiZ.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren