Leernetwerk Communicatie

Het leernetwerk Communicatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties elkaar op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Communicatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen, weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Liemerije
Jeugdbescherming Gelderland
Stichting Bethanië
ROC Nijmegen
Rijnstad
SPA Peutercentra
Zorg Alliantie
Provincie Gelderland
Sante Partners
GrandCare
Zorgburo De Liemers
Stichting de Rozelaar
Iriszorg
Gemeente Nijmegen
Stichting Moviera
Evital
Siza
Vilente
Innoforte
Pro Persona
Gemeente Arnhem
A&S zorg
Onder De Bomen