Leernetwerk Communicatie

Het leernetwerk Communicatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties elkaar op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Communicatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen, weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

PSW
Het Maanderzand
Onder De Bomen
Zideris
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Norschoten
Ziekenhuis Rivierenland
Siza
Zorggroep Maas&Waal
Zorg Alliantie
Stichting Samen Zorgen
sbi formaat
Luciver
Unique Zorg
Neboplus
Rijnstate ziekenhuis
CBS Statline
Health Transformation Community
Zo Zijn
De Gelderhorst
Insula Die Huize Kohlman
Het Schild
Woonvorm De Passie
Buro Maks