Leernetwerk Communicatie

Het leernetwerk Communicatie is een plek waar professionals van de bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties elkaar op inhoud kunnen vinden. Het leernetwerk Communicatie kent meerdere bijeenkomsten per jaar. Er wordt kennis uitgewisseld, best practices gedeeld en gastsprekers geven verdieping of inspiratie. De meerwaarde van een leernetwerk zit hem in het halen en brengen, of je nu een eenpitter bent binnen je organisatie of deel uit maakt van een grote afdeling, er valt altijd van een ander te leren en inspiratie op te doen door de ervaringen en expertise van andere organisaties. Daarnaast creëren de netwerkbijeenkomsten korte lijnen met elkaar, doordat je elkaar persoonlijk leert kennen, weet je elkaar ook sneller zelf te vinden. WZW faciliteert op verschillende thema’s leernetwerken, maar vorm en inhoud bepalen we samen met de groep.

Terug naar overzicht

Onze leden

Onder De Bomen
Onze Huisartsen
zorgthuis
Gemeente Nijmegen
Stichting Samen Zorgen
Saamborgh
Verburgt Molhuysen
Dr. Leo Kannerhuis
Tech@doptie
Kraamzorg Zuid-Gelderland
AWVN
Jah Jireh Woonzorg
Dichterbij
Astrum college
OBG
Innoforte
Gasthuis St Jan De Deo
Zorgcentrum Anker Logo
GrandCare
Zo Zijn
SZR
FNV
Medinova
Stichting Malderburch