Branchespecifieke Agendatafels

Iedere branche kent zijn eigen arbeidsmarktuitdagingen. Voor bestuurders en management van de organisaties uit die branches kan het van toegevoegde waarde zijn om daar samen over in gesprek te gaan. Daarom faciliteert WZW voor elke branche van Zorg en Welzijn in onze regio Agendatafels.

Met de Meerjarenagenda 2025 als toetssteen is er ruimte om met elkaar te kijken naar bijvoorbeeld gedeelde toekomst(visies) zijn. En of er draagvlak is om in gezamenlijkheid vraagstukken of uitdagingen op te pakken, welke mogelijke samenwerkingsafspraken daarover gemaakt kunnen worden en welke vervolgstappen vanuit daar gezet gaan worden.

Wil je meer informatie over of heb je interesse om aan te sluiten bij de Agendatafel van jouw branche? Neem dan contact met ons op!

Terug naar overzicht