Online brainstorm jongerenvoorlichting

31 januari 2023 9:30-10:30uur

Arbeidsmarktprognoses laten zien dat de doelgroep potentiële zorg- en welzijnsprofessionals -jongeren op het voortgezet onderwijs- steeds kleiner wordt. Kortom, ontgroening van de arbeidsmarkt. De instroom op het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal de komende jaren echter afnemen.

En dat terwijl onze sector juist (nog) meer mensen nodig gaat hebben. Regionaal gezamenlijk optrekken vergroot de kans dat we jongeren bereiken en enthousiasmeren om voor onze mooie sector te kiezen. Daar zetten wij ons als WZW graag voor in!

Hoe bereiken we in samenwerking als sector in onze regio de jongeren op het voortgezet onderwijs, om ze te informeren over diversiteit en breedte van beroepen en opleidingen in onze sector? Op 31 januari organiseren wij daarom een online brainstormsessie om 9.30. Wil jij als collega-organisatie hierover meedenken? Meld je dan aan!

Datum
Dinsdag 31 januari 2023

Tijdstip
9.30 – 10.30 uur

Vorm
Dit is een online informatiebijeenkomst via Microsoft Teams.
Je ontvangt de Teams-link in je mailbox na aanmelding.

Informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met projectmanager Yvonne Smets via 06 – 30 24 75 18 of 026 389 89 83.

Aanmelden
Meld je aan voor deze online brainstorm door een mail te sturen naar projectmanager Yvonne Smets via y.smets@wzw.nl om deel te nemen. Je ontvangt de uitnodiging voor de bijeenkomst in je mailbox na aanmelding.