iXbites Implementatie van langdurige zorg @HOME

Meld je aan
16 maart 2023 12.00 - 14.00 uur

Van wachtkamer naar woonkamer en van instelling naar thuis

Op welke manier bereiden de zorgprofessionals van nu én van de toekomst zich voor op de nieuwe manier van zorgverlening? We denken dan aan persoonlijke zorgverlening, met behulp van technologie om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. En persoonlijke zorgverlening waarbij de zorgprofessional zelfverzekerd en vanzelfsprekend e-health inzet als onderdeel van de eigen zorgactiviteiten. Hoe implementeer je als organisatie die technologie in je organisatie? Welke technologie kies je? Waar vind je kennis en ervaring van organisaties die je voorgingen? En hoe zorg je dat zorgprofessionals en cliënten de nieuwe technologie ook echt gebruiken?

Implementatie van zorgtechnologie #hoedan?

Kom 16 maart tussen 12 en 14 uur naar iXbites Implementatie van langdurige zorg @home. Drie organisaties die technologie succesvol hebben geïmplementeerd in hun organisatie vertellen hun ervaringen, tips en lessen die we kunnen leren uit dat wat niet goed ging. We laten ook zien hoe deze organisaties samen kennis delen via het platform van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

iXbites vindt plaats op de HAN-Campus, Kapittelweg 33 in Nijmegen. Er wordt een lekkere lunch geserveerd voor alle deelnemers.

iXbites wordt georganiseerd door VitaValley in samenwerking met deelnemers in het programma SET-up.VitaValley is een onafhankelijke netwerkorganisatie die innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van burgers realiseert. VitaValley begeleidt deelnemers van het ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Programma

Inspiratie en kennisdeling

In het eerste uur, 12:00 tot 13:00 uur, hoor je de verhalen van professionals van de SET-innovatieclusters uit de regio die technologie implementeren in hun organisatie en nu zorg kunnen leveren bij cliënten thuis. Hoe zorg je ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen? En welke therapie kan de cliënt zelfstandig of onder begeleiding op afstand thuis doen? Medewerkers van iXperium Health vertellen hoe ze studenten en medewerkers van de HAN inspireren, de ruimte geven voor experiment en hoe ze hen ondersteunen bij hun professionalisering.

Zelf ervaren en netwerken

In het tweede uur, 13:00-14:00 uur, kun je zelf ervaren hoe je als zorgprofessional op afstand werkt of hoe een cliënt de zorg thuis ervaart. iXbites geeft je een unieke kans om ervaringen te horen, zelf de inzet van technologie te ervaren en te kunnen netwerken met professionals in onze regio.

Datum
20 maart 2023

Tijdstip
12.00 – 14.00 uur, incl. lunch

Locatie
HAN-Campus
Kapittelweg 33
Nijmegen

Aanmelden
Klik hier voor meer informatie en om je aanmelden voor deze bijeenkomst.