Inspiratiebijeenkomst Zorg(en) in tijden van krapte

Meld je aan
17 oktober 2022 13.00 - 16.00 uur
Welke mogelijkheden zijn er om zorgfuncties anders te organiseren in een krappe arbeidsmarkt?

Medewerkers hebben goede ideeën over anders invullen van de huidige zorgtaken, maar zien ook de nodige belemmeringen. Hoe geef je vorm aan deze ideeën in je organisatie? Wat is er mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving? En in hoeverre sluiten de ideeën aan bij toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie? In deze leernetwerkbijeenkomst van het project (On)gekend teamtalent gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Het programma

In het eerste deel van het programma ligt de nadruk op het delen van kennis. We bespreken de eerste uitkomsten uit het project (On)gekend teamtalent. Welke kansen en belemmeringen zien medewerkers voor het anders organiseren van zorg? Welke alternatieve bronnen kunnen worden ingezet? Wat zijn randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg en het behoud van zittende medewerkers?

In het tweede deel gaan we zelf aan de slag en zetten een stap verder richting de toekomst. We zien dat medewerkers vooral een beeld hebben over het hier en nu en gericht zijn op herstel van de oude situatie. In hoeverre is dit reëel in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt?

Aan de hand van een aantal toekomstscenario’s verkennen we wat deze betekenen voor de bemensing van teams. Onderstaande vragen komen hierbij onder meer aan bod:

  • Biedt functiedifferentiatie een oplossing?
  • Ontstaan er nieuwe functies?
  • Welke andere acties kunnen we inzetten?
  • Welke skills hebben medewerkers dan nodig?
  • Welke best practises zijn er al?
  • Welke belemmeringen zien we?

In samenwerking met FWG en IGJ

Omdat er nog veel onduidelijk is over wat kan en mag binnen de huidige wet- en regelgeving sluiten medewerkers van FWG en IGJ bij dit leernetwerk aan. Dit biedt de kans om direct te laten zien waar nu al mogelijkheden liggen en om te verkennen welke belemmeringen nog moeten worden weggenomen voor een goede voorbereiding op de toekomst.

Heb je nu al vragen over mogelijkheden voor anders organiseren van zorgfuncties aan FWG of IGJ? Laat het alvast weten via e.vanwijk@wzw.nl. Waar mogelijk nemen we deze vragen mee in de bijeenkomst!

Over het project (On)gekend teamtalent

Krapte op de arbeidsmarkt dwingt zorgorganisaties na te denken over het behoud van medewerkers en de drempels te verlagen voor zij-instromers. Dit vraagt om een andere benadering van de arbeidsmarkt, waarbij meer wordt uitgegaan van competenties en vaardigheden, dan van diploma’s. In het project (On)gekend teamtalent zijn in drie zorgorganisaties teams aan de slag gegaan met de vraag hoe de zorgtaken nu en in de toekomst eruitzien en welke skills daarvoor nodig zijn. Vervolgens kijken we naar welke mogelijkheden we zien voor LLO, taakherschikking, functiedifferentiatie, werving en flexibel opleiden.

Voor wie?
  • Leidinggevenden
  • HR-professionals
  • Praktijkopleiders
  • Andere geïnteresseerden

van V&V organisaties uit de regio Arnhem en Foodvalley

DATUM
Maandag 17 oktober 2022

TIJD
13.00 tot 16.00 uur

LOCATIE
WZW, Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem

DEELNAMEKOSTEN
Deze bijeenkomst is gratis.

INFORMATIE
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Ellen van Wijk, via e.vanwijk@wzw.nl of 06 23 38 35 20.

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door gebruik te maken van de aanmeldbutton bovenaan deze pagina. Wees er snel bij want er is plek voor maximaal 30 deelnemers. Deelnemers aan het project (On)gekend teamtalent hebben voorrang.