Algemene Ledenvergadering WZW

Meld je aan!
24 mei 2022 15.30 - 17.30 uur

Op dinsdag 24 mei a.s. is onze Algemene Ledenvergadering, een fysieke bijeenkomst op een prachtige locatie, namelijk bij In de Kas in Winssen. Samen met onze leden en onderwijspartners maken wij er een waardevolle bijeenkomst van en daar nodigen we je van harte voor uit!

Wat kun je verwachten?
We starten met een kort formeel gedeelte van de ALV:

  • Opening, mededelingen en stand van zaken vereniging door Toke Piket, voorzitter RvT WZW
  • Update verenigingsbureau door Pascalle Neijenhuis, directeur- bestuurder WZW
  • Vaststelling jaarrekening
  • Rondvraag en sluiting
Regionale samenwerking is een belangrijke versneller van een succesvolle arbeidsmarktaanpak binnen de individuele organisaties. Hoe zij het verschil maken door te dóen? Niemand kan dat beter toelichten en met je bespreken dan de betrokkenen zelf. Dat gebeurt in het tweede informele gedeelte:
  • Je krijgt inzicht in lopende, regionale arbeidsmarktinitiatieven.
  • Je wordt inhoudelijk geïnspireerd op en gaat in gesprek over de actuele thema’s Regionaal werkgeverschap, Leiderschap en Aanpak stage/werkbegeleiding.
  • Je hebt de gelegenheid te netwerken met collega-organisaties, onderwijspartners en tot verrassende gesprekken te komen tijdens het walking dinner.

De ALV is een bijeenkomst voor bestuur/directie, management en HR van leden van WZW.