Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op de verschillende applicaties en websites van WZW vind je waardevolle informatie, kun je documenten downloaden en kun je je aanmelden voor de evenementen en activiteiten van WZW. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

  • Alleen gegevens verzamelen die je zelf invoert
  • Alleen gegevens verzamelen voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Je persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde partij, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk toe zijn verplicht
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen
  • Op aanvraag jouw persoonsgegevens ter inzage bieden, corrigeren of verwijderen

Wij verwerken gegevens voor een of meerdere doeleinden: 

  • Om je persoonlijke profiel in werken in zorg en welzijn te ‘uploaden’ of bij te werken
  • Om je vragen, berichten in behandeling te nemen
  • Om toegang te verlenen tot de afgeschermde delen van de WZW websites
  • Om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen en gebruik te maken van de verschillende communities
  • Om onze applicaties te verbeteren