Waarom werknemers in Zorg en Welzijn als zzp-er in de sector blijven

14 jun 2021

Een groep medewerkers in Zorg en Welzijn kiest ervoor om als zzp-er in de sector te werken. Deze medewerkers, die na het verlaten van de organisatie voor het zelfstandig ondernemerschap kiezen, doen dat hoofdzakelijk om eigen regie en betere keuzemogelijkheden te hebben. Betere arbeidsvoorwaarden (salaris etc.) staan op de tweede plek. Verder hebben zij over het algemeen meer werkervaring en zijn vaker veertig jaar of ouder, ten opzichte van de medewerkers die in loondienst blijven werken. Dit blijkt uit een verdieping van het uitstroomonderzoek van RegioPlus.

In het samenwerkingsverband RegioPlus loopt sinds twee jaar het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg & Welzijn om meer inzicht te krijgen in de uitstroom van zorg- en welzijnspersoneel. Het Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn startte halverwege 2019. Gedurende de afgelopen onderzoeksperiode (Q3 2019 t/m Q4 2020) hebben landelijk zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties aan het onderzoek deelgenomen, in onze regio waren dat er ongeveer 40. De database is gevuld met ruim 16.000 respondenten.

Meer weten over het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn? Ga dan naar onze projectpagina of neem contact op met projectmanager Maurits Follender Grossfeld, m.follendergrossfeld@wzw.nl | 026-303 60 95.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren