Een innovatieve stap op het gebied van jongerenvoorlichting

29 jan 2021
WZW tekent samenwerkingsovereenkomst met startup Tmrrw

WZW ondertekende samen met zes (regionale) partners een samenwerkingsovereenkomst met startup Tmrrw (Tomorrow). Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. De app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor iedereen die zich oriënteert op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken.

Een realistisch beeld vanaf de bank

Nog te vaak stromen jongeren voortijdig uit, omdat zij een verkeerd beeld hebben van wat een studie- of beroep daadwerkelijk inhoudt. De Tmrrw app helpt jongeren om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren op studie of werk via korte video’s van 15 tot 30 seconden. Door hen mee te laten kijken over de schouders van studenten en professionals die hun ervaringen delen, hun leer- en werkomgeving laten zien en vragen beantwoorden over hun werk of studie, krijgen jongeren een realistischer beeld van de studie en het beroep.

Kansen voor de sectoren organisaties

WZW liet zich – samen met collega-werkgeversverenigingen en RegioPlus – uitgebreid informeren over de mogelijkheden, de haalbaarheid en kansen die de Tmrrw app kan bieden voor haar leden. Uit dit vooronderzoek bleek dat het initiatief uitstekend aansluit bij zowel de landelijke- als de regionale doelstellingen en de WZW- Meerjarenagenda 2025 die samen met een afvaardiging van de leden werd samengesteld. Waaronder het zorgen voor een positief en realistische voorlichting en beeldvorming voor iedereen die zich oriënteert op leren en werken in Zorg en Welzijn, zodat zij weloverwogen kunnen kiezen voor werken en leren in onze sector.

Iedere professional of student kan eenvoudig zelf een bijdrage leveren en invulling geven aan de app. Je beantwoordt een set van vragen in afzonderlijke korte video’s en kunt deze toevoegen aan de app. De video’s worden voorafgaand aan publicatie gecheckt aan de hand van een opgesteld redactiestatuut. Dat maakt dat de app in korte tijd veel waardevolle content bevat voor de studiekiezer en bruikbaar is als promotiemateriaal voor de organisaties.

Doelgroep nauw betrokken bij doorontwikkeling

Om de app zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep worden scholieren en studenten nauw betrokken bij de doorontwikkeling en eens per twee weken uitgenodigd om in sprintreviews feedback te geven op de doorontwikkeling. Daarnaast is er een klankbordgroep vanuit aangesloten werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn die nauwlettend in de gaten houdt dat onze sector goed vertegenwoordigd is en dat er een realistisch en breed beeld wordt gegeven van de sector.

Samenwerkingspartners

De overeenkomst werd ondertekend door WZW samen met zes regionale (onderwijs)partners in Gelderland: het Radboudumc, de RMC’s (regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaters) regio Arnhem en regio Stedendriehoek, WGV Zorg en Welzijn en Onderwijs samenwerkingsverband ‘de Verbinding’. WZW draagt onder meer bij door de app onder de aandacht te brengen bij leden van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs. Enerzijds met als doel leden en onderwijs te activeren om content aan te leveren, zodat jongeren goed geïnformeerd worden over het werken en leren in Zorg en Welzijn, anderzijds om de app in te zetten als eigentijdse voorlichtingstool.

Meer weten en deelnemen?

Ben je benieuwd naar wat de Tmrrw app voor jouw organisatie kan betekenen of welke bijdrage je kan leveren aan dit mooie initiatief? Neem dan contact op met Jennifer de Boer via j.deboer@wzw.nl of via 06 – 828 34 708. Wil je een korte impressie over de Tmrrw app kijk dan deze korte video (1 minuut). Wil je meer weten over de achterliggende cijfers en wat het op kan leveren? Bekijk dan de volledige versie van 8 minuten.

Ben je benieuwd naar wat de Tmrrw app voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met onze collega Jennifer.