Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2020 bekend

22 dec 2020

De voorlopige (landelijke) ziekteverzuimcijfers van 2020 zijn bekend. De percentages liggen in de lijn der verwachting en komen in vrijwel alle branches binnen Zorg en Welzijn hoger uit dan vorig jaar en de jaren ervoor. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in Midden- en Zuid-Gelderland.

Op Jeugdzorg en Universitair Medische Centra na, stijgt overal het ziekteverzuim. Met name in de branches van huisartsen en gezondheidscentra, VVT en kinderopvang ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage aanzienlijk hoger dan het jaar of de jaren ervoor.

Seizoenspatroon
Ziekteverzuim kent een seizoenspatroon met een piek in Q1. Deze piek wordt in verband gebracht met griepepidemieën en andere virusuitbraken. Welke invloed het coronavirus in 2020 heeft gehad is niet duidelijk vast te stellen. Wat wel duidelijk naar voren komt is dat er binnen de sector Zorg & Welzijn verschillende factoren zijn die van invloed zijn op het ziekteverzuim in 2020. Naast lichamelijke klachten drukken de quarantaine, de hoge werkdruk, de uitputting en de psychische klachten ook hun stempel op het percentage.

Bekijk hier de cijfers van de afgelopen jaren per kwartaal

Meer weten?
Wil je meer informatie of toelichting op de cijfers? Neem dan contact op met Jack Harmsen via: j.harmsen@wzw.nl

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren