Sterk in je werk werkt!

16 feb 2022

‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ helpt medewerkers in zorg en welzijn bij hun loopbaanvragen en is er voor iedereen die in deze sector werkt of (weer) wil werken. Inmiddels is het project twee keer door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten uit deze onderzoeken en interviews van deelnemers, loopbaancoaches en projectleiders laten zien dat Sterk in je werk werkt!

Persoonlijk en onafhankelijk advies

Sinds de start in 2016 hebben meer dan 45.000 mensen zich aangemeld voor deze gratis loopbaanimpuls. Meer dan honderd loopbaancoaches verspreid over het hele land geven de deelnemers persoonlijk en onafhankelijk advies. Bureau Bartels onderzocht de eerste periode van Sterk in je werk (2016 – 2018) en onderzoeksbureau Regioplan evalueerde de meest recente periode (2019-2021).

De belangrijkste uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten uit de onderzoeken zijn dat ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ relevante componenten bevat die behoud van personeel en (zij-)instroom bevorderen. Voor zorg- en welzijnsmedewerkers helpt Sterk in je werk bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de gewenste ontwikkeling door beter inzicht in de eigen kwaliteiten. Voor zij-instromers helpt Sterk in je werk bij de oriëntatie op een opleiding in zorg en welzijn. Uit de onderzoeken blijkt ook dat het een goed instrument is als schakel in andere landelijke, regionale en sectoroverstijgende initiatieven. De koppeling met andere projecten kan deelnemers nog meer perspectief bieden.
Kortom: Sterk in je werk bevordert behoud, duurzame inzetbaarheid en zij-instroom van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Vitale sector zorg en welzijn

Hoewel het Sterk in je werk-traject gratis is voor de deelnemer én de werkgever, is een andere vorm van een bijdrage van zorg- en welzijnsorganisaties wel nodig. Bijvoorbeeld door uren beschikbaar te stellen om deelname van medewerkers te stimuleren en te investeren in de ontwikkelbehoefte van de medewerker. Dit helpt om medewerkers voor de organisatie of de sector te behouden. ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ gun je iedereen. Niet alleen voor het werkplezier van de deelnemers zelf maar uiteindelijk ook voor een vitale sector zorg en welzijn.

Factsheet

Lees het allemaal in de Factsheet Sterk In Je Werk Werkt. Maak Sterk in je werk bekend bij iedereen die aan de slag wil met zijn of haar (toekomstige) loopbaan in zorg en welzijn.

Wil je meer weten over Sterk in je Werk?

Neem dan contact op met onze collega Wendy.