Innovatiestrategie – op weg naar een landelijk instrument

29 jan 2024

Vanuit WZW organiseren we samen met ZorgpleinNoord, Vilans en Anders Werken in de Zorg een activiteit tijdens de Slimme Zorg Estafette 2024. Op dinsdag 20 februari 2024 van 10:00 tot 11:00 uur kun je online deelnemen aan de sessie Innovatiestrategie – Op weg naar een landelijk instrument. Meld je hier aan.

Omschrijving sessie

Het loont voor zorgaanbieders om de kansen en uitdagingen van hun innovatiestrategie inzichtelijk te hebben. In het land bestaan verschillende instrumenten om dat te doen, met ieder een eigen insteek. Wat nou als we een landelijk – gevalideerd – instrument kunnen ontwikkelen op basis van instrumentarium (scans, modellen, werkvormen, etc) dat er al is?

Namens WZW/ZorgpleinNoord, Anders Werken in de Zorg en Vilans vertellen we graag wat we al doen op het gebied van ‘Innovation Readiness’, en nog gaan doen.

We vertellen graag wat we al gezamenlijk doen op dit vlak, én nog gaan doen. We horen graag van innovatiemanagers, bestuurders, en andere professionals die zich bezig houden met innovatiestrategie waar we zeker rekening mee moeten houden in onze toekomstplannen!

Thema’s:
Anders werken, anders organiseren
(Hulp bij) implementatie en opschaling

Op dit thema hebben we in onze regio de afgelopen jaren ervaring opgedaan via de programma’s MET en ZMT. Zowel in onze eigen regio, als bovenregionaal in Regio+.
Onze ambities en doelstellingen voor het komende jaar zijn gericht op hoe organisaties aan kunnen haken en verdieping in de samenwerking op dit thema met partijen als Vilans en Anders Werken in de Zorg. In 2024 gaan we in onze regio experimenteren MET innovatiekracht.

Meer informatie?

Neem contact op met onze collega Tijn.