Arbeidsmarktcijfers 2021 compleet

7 jun 2022

Afgelopen maand heeft Arbeidsmarktonderzoeksprogramma Zorg en Welzijn (AZW) de arbeidsmarktcijfers van Q4 2021 gepubliceerd. Daarmee zijn nu alle cijfers van 2021 bekend en inmiddels verwerkt in het regionale dashboard van WZW. Eén van de ontwikkelingen die opvalt, is de stijging van de uitstroom van medewerkers Zorg en Welzijn in het afgelopen jaar. Check de factsheet!

Wat je niet terugziet in de uitstroomcijfers, zijn de redenen van vertrek. Om deze in kaart te brengen, is in 2019 het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn gestart. Met landelijk meer dan 25.000 respondenten geeft het doorlopende onderzoek een goed beeld van de vertrekredenen van medewerkers. Ook voor jouw organisatie kan deelname meer inzicht geven en handvatten opleveren! Laat je hierover informeren tijdens de informatiesessie op 28 juni a.s. en meld je direct aan.

Naast het uitstroomonderzoek faciliteert WZW meer regionale projecten en activiteiten voor het behoud onze van zorgprofessionals. Onder meer met het Leiderschapsprogramma dat leidinggevenden faciliteert zich verder te kunnen bekwamen in hun rol, aandacht voor duurzame inzetbaarheid en verzuim. Maar ook via innovaties, de (slimme) inzet van digitalisering en artificiële intelligentie kunnen bijdragen aan efficiëntere manieren van werken en een lagere werkdruk, én dus aan duurzaam behoud.

Meer weten wat WZW allemaal doet? Check al onze projecten en activiteiten op deze site en neem contact met ons op als je meer wilt weten!

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren