Leernetwerk LLO – Ver(der)gaande samenwerking tussen onderwijs en werkveld

Meld je hier aan!
23 mei 2024 10.00 - 12.30

Werk verandert, nieuwe functies verschijnen, andere functies verdwijnen juist. Om de huidige en aankomende professionals Zorg en Welzijn goed toegerust te krijgen op werken in onze sector, moeten we anticiperen op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, op de vraag naar arbeid en de invulling daarvan. Het is nodig dat het onderwijs, onderzoek én het sectorbrede werkveld hun krachten bundelen en samen die uitdagingen aangaan.

Hoe werkt jouw organisatie samen met het onderwijs, hoe kun je deze samenwerkingen verduurzamen en verdiepen en hoe kun je hierin ook in gezamenlijkheid met andere zorg- en welzijnsorganisaties optrekken? Kom naar de leernetwerkbijeenkomst Leven lang ontwikkelen op 23 mei a.s. en laat je inspireren!

Programma
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt nauw samen met verschillende werkveldpartners uit de verschillende branches. Tijdens de leernetwerkbijeenkomst horen we meer over deze samenwerkingen. Gastsprekers van de HAN en uit het werkveld vertellen over welke nieuwe inzichten het intensief samenwerken oplevert. Ook stippen ze aan hoe samenwerken bijdraagt aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Er wordt een partnerschap uitgelicht. En we gaan met elkaar in gesprek over de kansen voor jouw organisatie van strategische samenwerking tussen onderwijs en het sectorbrede werkveld.

Strategische samenwerking CWZ – HAN
In 2021 ondertekenden CWZ en HAN een intentieverklaring om intensiever samen te werken ten behoeve van betere patiëntenzorg. Dat gebeurt in de vorm van Zorginnovatiecentra’s (ZIC’s). Hierbij zijn docenten namens de HAN aan het CWZ verbonden én is een fysieke ontmoetingsplek gerealiseerd. Projectleider bij de HAN Hanneke Peters-Siskens en verpleegkundig decaan Anneke van Vught (werkzaam bij HAN én CWZ) nemen ons tijdens het leernetwerk mee in de totstandkoming van de samenwerking, de opbrengsten en uitdagingen.

En verder…
Hoe werkt jouw organisatie samen met de onderwijspartners? Waar zie je kansen om de samenwerking te intensiveren? Wat zou dit jouw organisatie opleveren? Tijdens het leernetwerk gaan we met elkaar hierover in gesprek. Ook is er tijdens het leernetwerk voldoende ruimte om te netwerken.

Voor wie?
  • Professionals van leden WZW die zich bezighouden met de afstemming tussen werkveld en onderwijs Zorg en Welzijn
Deze bijeenkomst wordt kosteloos georganiseerd voor leden van WZW.

Datum
Donderdag 23 mei 2024

Tijdstip
10.00 – 12.30 uur

Locatie
CWZ, Weg door Jonkerbos 100 te Nijmegen
De bijeenkomst is in de CWZ-HAN kennis & innovatiehub, gelegen in de binnenhof van CWZ.

Informatie
Heb je vragen over het leernetwerk Leven lang ontwikkelen? Neem dan contact op met programmamanager Jennifer de Boer, j.deboer@wzw.nl | 06 – 82 834 708 of projectmanager Nienke Freije, n.freije@wzw.nl | 06 13 78 46 52.

Aanmelden
Meld je aan via bovenstaande aanmeldknop.
Er zijn voor deze bijeenkomst maximaal 25 plekken beschikbaar. Daarna word je automatisch op een wachtlijst geplaatst.