Ellen van Wijk

Projectmanager

Hi, ik ben Ellen en ik werk bij WZW sinds 1 september 2021 als projectmanager van het project (Ongekend) teamtalent. Bij dit project gaan we heel erg uit van een leven lang ontwikkelen en ontwikkelen op basis van skills. Het is fantastisch wat dat zorg- en welzijnsmedewerkers brengt; je leert ze zelf regie te nemen over hun werkzaamheden en ontwikkeling.  

Het groeiende tekort aan zorgprofessionals dwingt ons op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Veranderingen in de sector hebben gevolgen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Er ontstaan vaak mooie en bruikbare ideeën over het anders inrichten van werk en mogelijke ontwikkelpaden als je het dagelijks werk en de ervaringen van de zorg- en welzijnsmedewerkers centraal stelt. Door samen te kijken naar wat er verandert en wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen blijven doen als individu én als team. Dit dient als input voor beleid. Wat kunnen medewerkers en teams zelf doen? Hoe kunnen de organisatie en het onderwijs hierin faciliteren en waar zijn meer systemische oplossingen nodig? Mooie vragen om samen de antwoorden op te vinden! 

Wil je meer weten of sparren over project (On)gekend teamtalent? Neem dan contact op!
 

Ontmoet hier de rest van onze collega's Bekijk alle teamleden