Extra handen voor de zorg

In de strijd tegen het COVID-19 (corona-) virus is alle hulp nodig!
Het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers en vrijwilligers in Zorg en Welzijn; de vraag naar zorgmedewerkers is nóg urgenter geworden. Er zijn veel mooie initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis willen helpen in de zorg. Acties om oud-verpleegkundigen, gepensioneerde zorgmedewerkers, oud-zorgverleners of studenten en docenten van zorgopleidingen weer in te zetten in de zorg. Inmiddels heeft zich een overweldigend aanbod van duizenden mensen aangemeld.

Alle initiatieven en aanvragen worden teruggebracht naar Extra handen voor de zorg. Via het speciaal ingerichte Regionaal Contactpunt van Extra handen voor de zorg, neemt WZW voor de regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland de eerste matching tussen vraag en aanbod op zich.

NIEUW: Sterk in je werk – Extra coaching voor de Zorg

Extra coaching voor de Zorg is een landelijk initiatief waarbij professionele coaches zich vrijwillig inzetten voor zorgprofessionals die behoefte hebben aan een luisterend oor vanwege hun werk in coronacrisistijd. De zorg- en welzijnsprofessionals zetten zich maximaal in om in vaak moeilijke omstandigheden goede zorg te blijven verlenen. Dat kan grote impact hebben. Daarvoor is met dit initiatief extra aandacht. Veel organisaties hebben al voorzieningen voor mentale ondersteuning van hun medewerkers in huis. Het initiatief Extra coaching voor de Zorg is daar een aanvulling op.

Ben je beroepsmatig met coaching bezig en beschik je over een passende (opleidings-) achtergrond en ervaring en wil jij je vrijwillig inzetten om mentale ondersteuning te bieden aan zorgprofessionals? Meld je dan aan via www.extrahandenvoordezorg.nl

Ben jij een zorgprofessional of stagiair in de zorg en heb je door ervaringen tijdens je werk in de coronacrisistijd behoefte aan een luisterend oor? Meld je dan aan via www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching voor een gesprek met een coach.

Meer informatie over Extra Coaching voor de zorg? Neem dan contact op met Loeke Salemans via: l.salemans@wzw.nl of 06- 233 64 986

Hoe werkt het Extra handen voor de zorg in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland?
Het Regionaal Contactpunt van Extra handen voor de zorg in de regio zorgt ervoor dat de hulp terecht komen op de plekken waar deze het hardst nodig is. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring en of het de juiste match is met de vraag vanuit jouw organisatie.

. Hoe werkt het matchingsproces?

1. Vraag en aanbod wordt aangemeld via www.extrahandenvoordezorg.nl

2. Via de database heeft het Extra handen voor de zorg inzicht in de aanvragen en het aanbod in de regio.

3. Vanuit het Regionaal Contactpunt van Extra handen voor de zorg, ingericht bij WZW, verzamelt ons team aanvullende informatie bij de zorgmedewerkers die zich hebben aangemeld en informeren wij hen over de werkwijze.

4. Op het moment dat er een vraag van een zorgorganisatie binnenkomt, nemen wij contact op met de contactpersoon van de betreffende organisatie voor aanvullende informatie over de vraag en mogelijk specifieke behoeftes.

5. Extra handen voor de zorg onderzoekt of er een zorgmedewerker uit de database gekoppeld kan worden aan de zorgorganisatie die een aanvraag heeft ingediend.

6. Is er een match? Dan ontvangt de contactpersoon van de betreffende organisatie via Extra handen voor de zorg de gegevens van de zorgmedewerker waarna  men vervolgens zelf aan de slag kan.

7. Mocht er onverhoopt toch geen match zijn? Geef dat dan ook door aan het Extra handen voor de zorg. Wij proberen dan een nieuwe match te maken.

Spontane hulp en vrijwilligers zonder ervaring in de zorg
Bieden mensen hun hulp als zorgmedewerker spontaan bij jouw organisatie aan? Vraag ze dan om dit formulier in te vullen.

Aanmelden als (oud-)zorgmedewerker

Ze komen dan in de landelijke database en daarmee in het regionale matchingsproces. Op ons loopbaanplatform Werkeninzorgenwelzijn.nl is ook een pagina voor Extra handen voor de zorg ingericht.
De aanmelding en coördinatie van vrijwilligers zonder ervaring in de zorg loopt via het Rode Kruis. Jouw organisatie kan aanvragen voor extra ondersteuning van deze mensen rechtstreeks indienen bij het Rode Kruis via service@redcross.nl.

Met elkaar proberen we de continuïteit van zorg te waarborgen
In samenwerking met onder andere RegioPlus, ActiZ, NVZ, BOZ organisaties, ROAZ, V&VN, NU’91 en het ministerie van VWS slaan we de handen ineen. Om alle acties te ondersteunen en zo het effect van deze acties zo groot mogelijk te maken brengt RegioPlus, samen met de regionale werkgeversorganisaties, de landelijke vraag vanuit de zorgorganisaties en het aanbod vanuit het land met elkaar in contact via extrahandenvoordezorg.nl. De bestanden van verschillende initiatieven, zoals COVID-19 Extra handen aan het bed, NU91 en V&VN worden overgenomen in het centrale punt van extrahandenvoordezorg.nl.

Inventarisatie behoefte
Alle zorg- en welzijnswerkgevers hebben een e-mail ontvangen met de uitleg over het Extra handen voor de zorg en de rol van WZW. De HR-managers zijn daarbij als contactpersoon aangehouden. Heeft jouw zorgorganisatie behoefte aan (para)medische ondersteuning? Geef jouw vraag naar (para)medische ondersteuning door via deze aanmeldknop. Doe een aanvraag als zorgorganisatie 

Contactpersonen van organisaties kunnen rechtstreeks contact opnemen met coördinator van het Regionaal Contactpunt van Extra handen voor de zorg Ineke Slagter via: i.slagter@wzw.nl of 06 – 302 475 18.

Meer informatie
RegioPlus heeft veelgestelde vragen opgesteld. Meer informatie vind je ook op www.extrahandenvoordezorg.nl. Voor aanvullende vragen over Extra handen voor de zorg kun je contact met ons opnemen via extrahandenvoordezorg@wzw.nl / 026 389 89 83.