WZW E-zine Regionaal Werkgeverschap en Flexibilisering arbeidsmarkt

25 nov 2022

De zorgvraag stijgt harder dan onze economie en de beschikbare beroepsbevolking kunnen bijbenen. Als we niets doen, moet in 2040 zo’n 1 op de 4 werknemers in Nederland in de sector Zorg en Welzijn werken. Dat is niet wenselijk en niet haalbaar. Willen we ook in de toekomst aan iedereen zorg en maatschappelijke dienstverlening kunnen blijven bieden, dan moet het echt anders. De beweging is er en die jagen we in onze regio verder aan.

Het kan onder meer anders door nieuwe vormen van regionaal (collectief) werkgeverschap. En daartoe worden in onze regio al stappen gezet, zoals met de Werkgeverij en Regionaal Werkgeverschap Gelderse Vallei. Al jaren jaagt WZW vernieuwing aan en ondersteunen wij onze leden en onderwijspartners op regionaal niveau bij nieuwe kansen op samenwerking, voor werkenden en werkgevers. Daarover lees je meer in dit e-zine.

Meer weten?

Wil je meer informatie, heb ideeën of wil sparren met ons over regionaal werkgeverschap en/of de flexiblisering van de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met onze collega Willem.