Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2020 bekend

22 dec 2020

De voorlopige (landelijke) ziekteverzuimcijfers van 2020 zijn bekend. De percentages liggen in de lijn der verwachting en komen in vrijwel alle branches binnen Zorg en Welzijn hoger uit dan vorig jaar en de jaren ervoor. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in Midden- en Zuid-Gelderland.

Op Jeugdzorg en Universitair Medische Centra na, stijgt overal het ziekteverzuim. Met name in de branches van huisartsen en gezondheidscentra, VVT en kinderopvang ligt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage aanzienlijk hoger dan het jaar of de jaren ervoor.

Seizoenspatroon

Ziekteverzuim kent een seizoenspatroon met een piek in Q1. Deze piek wordt in verband gebracht met griepepidemieën en andere virusuitbraken. Welke invloed het coronavirus in 2020 heeft gehad is niet duidelijk vast te stellen. Wat wel duidelijk naar voren komt is dat er binnen de sector Zorg & Welzijn verschillende factoren zijn die van invloed zijn op het ziekteverzuim in 2020. Naast lichamelijke klachten drukken de quarantaine, de hoge werkdruk, de uitputting en de psychische klachten ook hun stempel op het percentage.

Bekijk de hier voorlopige ziekteverzuimcijfers van de afgelopen jaren per kwartaal.

Meer weten?

Wil je meer informatie of toelichting op de cijfers? Neem dan contact op met Jack Harmsen via: j.harmsen@wzw.nl.

Meer weten over arbeidsmarktcijfers?

Neem contact op met onze collega Jack.