Studenten op stage in tijden van corona

26 apr 2021

Snuffelstages bieden jongeren bij uitstek de kans om nader kennis te maken met het werk in Zorg en Welzijn en eerste contacten te leggen met de doelgroep. Maar wat doe je wanneer het in deze tijd extra lastig blijkt te zijn om snuffelstages aan te bieden? Peter Gillis, docent Zorg en Welzijn bij ROC Rivor, ging hierover met WZW in gesprek. Geïnspireerd door het mooie initiatief OldSkool, werd in nauwe samenwerking met Zorgcentra De Betuwe het concept belteams uitgerold.

Een concept waarbij studenten in duo’s hun gesprekstechnieken oefenden tijdens een telefoongesprek met een zorgvrager. Om zorgvragers te vinden die mee wilden werken, werden er flyers werden uitgereikt aan bewoners en cliënten van Zorgcentra De Betuwe en Santé Partners met de oproep of zij hun kennis wilden delen met de studenten van ROC Rivor. Als dank voor hun bijdrage, ontvingen de zorgvragers een aandenken aan het gesprek. De studenten mochten zelf invulling geven aan dit aandenken.

De pilot van het concept belteams is ondertussen geëvalueerd en smaakt naar meer. Hieronder enkele reacties van deelnemers:

“Vertellen over mijn leven heeft een hoop bij me wakker geschud. Sterker nog, ik ben bezig een en ander op papier te zetten. Ook leuk was dat op het moment van dit gesprek mijn vrouw en kleindochters meeluisterden. Zelfs mijn vrouw, sinds 52 jaar, heeft iets over mij gehoord dat ze anders nooit gehoord of gelezen zou hebben.” (zorgvrager)

“Ik heb geleerd dat je bij een gesprek niet alle punten die je wilde bespreken altijd kan bespreken, maar dat het doel juist is om iemand te leren kennen. En dat doe je niet via een handleiding.” (student)

Aan docenten werd de vraag gesteld of het concept belteams gecontinueerd zou moeten worden. Ook hier werd positief op gereageerd. Het belteam wordt niet gezien als dé vervanger van een snuffelstage, maar als onderdeel van bijvoorbeeld een eindopdracht.

“Ik vind de opzet van dit project waardevol omdat dit een project is dat ook buiten coronatijd goed te gebruiken is.” (docent)

De komende periode gaan ROC Rivor, Zorgcentra De Betuwe en WZW met elkaar in gesprek over hoe het concept belteams verder geprofessionaliseerd kan worden. Ben je ook nieuwsgierig naar het concept belteams? Neem dan contact op met projectmanager Jennifer de Boer via 06-82834708 of via j.deboer@wzw.nl.

Deze tekening maakte een student voor de zorgvrager als aandenken aan hun telefoongesprek

Ben je ook nieuwsgierig naar het concept belteams?

Neem dan contact op met onze collega Jennifer.